Winkelklimaat verbeterd

Het CBS voert structureel onderzoek uit naar de veerkracht van een aantal branches. Uit dit recente onderzoek blijkt dat de overlevingskansen van bedrijven toeneemt.

Winkelklimaat verbeterd

Gekeken is naar de periode tussen 2010 en 2015 en de periode 2015 – 2020. Uit de cijfers blijkt dat 65% van bedrijven – opgericht in 2015 – vijf jaar later nog bestond. Vergeleken met de periode 5 jaar eerder is dat een aardige toename. Van de bedrijven die opgericht werden in 2010, waren er vijf jaar later namelijk nog 56% in actie.

Eenzelfde positieve ontwikkeling is ook zichtbaar binnen de retailsector, bij winkels. Van de opgerichte winkels in 2010 waren er in 2015 nog 45%. Van de opgerichte winkels in 2015 waren er in 2022 nog 56% actief. Daarmee is de sector wel iets kwetsbaarder dan andere branches. De grootste veerkracht werd gerealiseerd door bedrijven in de bouwnijverheid.

Meer detailhandel- en groothandel nieuws