Zijn jouw algemene voorwaarden wel altijd van toepassing?

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden en dat is ook zinvol. Ze zorgen ervoor dat je niet bij elke overeenkomst over alle details hoeft te spreken. De algemene voorwaarden voorzien namelijk veelal in regelingen over de betalingsvoorwaarden, wijze van levering, risico-overgang, garantie enzovoorts. Het is dan wel prettig indien je als ondernemer ook een beroep op je algemene voorwaarden kunt doen, maar dat gaat in de praktijk wel eens mis. Het enkel hebben van algemene voorwaarden maakt namelijk nog niet dat ze ook automatisch op jouw overeenkomsten van toepassing zijn.

Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de met klanten en/of andere wederpartijen te sluiten overeenkomsten is het volgende van belang.

Op de eerste plaats moet je de klant wijzen op jouw algemene voorwaarden voordat de overeenkomst tot stand komt. Het feit dat de algemene voorwaarden op jouw website staan is daarvoor niet voldoende. Je moet de klant informeren dat jouw algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst. Een goede plek om dit te doen is in de offerte.

Zorg er ook voor dat de klant een redelijke mogelijkheid heeft om van de algemene voorwaarden kennis te nemen door een gangbare acceptatietermijn in de offerte op te nemen.

Het is verstandig om de algemene voorwaarden als bijlage op te nemen bij de offerte. Indien de algemene voorwaarden elektronisch worden aangeboden dan moet de klant de optie hebben om de algemene voorwaarden op te kunnen slaan.

Vervolgens moet de klant de algemene voorwaarden aanvaarden voordat ze op de overeenkomst van toepassing zijn. Hieraan is voldaan indien de klant de offerte accepteert waarin verwezen is naar de algemene voorwaarden en vermeld staat dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Heb je nog geen algemene voorwaarden en wil je deze laten opstellen? Of vraag je je af of jouw algemene voorwaarden nog juridisch in orde zijn, neem dan contact met een van onze juristen op.