Zzp-ers: verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid

Ilona Vinke, werkzaam bij de vestiging Heesch blogt over de ZZP-ers, omdat er recent een pensioenakkoord is gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken zijn opgenomen voor zelfstandige ondernemers.

Recent is er een pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet, waarin ook afspraken zijn opgenomen voor zelfstandige ondernemers (zzp-ers). 

Ondanks eerdere berichten komt er geen pensioenverplichting, maar komt er wel een verplichting voor zzp-ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Minister Koolmees heeft aangegeven dat met de verplichte verzekering de afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving wordt verminderd.

 

Onverzekerd

Het aantal zzp-ers is afgelopen jaren enorm gegroeid. Nederland telt op dit moment ruim 1,2 miljoen zzp-ers, waarvan ongeveer 80% geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Veel zzp-ers maken zich zorgen over de hoge kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Sommige zzp-ers geven aan helemaal geen financiële ruimte te hebben voor afdracht van een premie. Dit in tegenstelling tot werknemers waarvoor deze kosten gedeeltelijk gedragen door de werkgever.

Sociale partners

Sociale partners hebben nu de opdracht gekregen om voor begin 2020 een voorstel uit te werken dat betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Het kabinet wijst hierbij op de balans tussen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en het ervoor zorgen dat echte zelfstandigen ruimte hebben om hun werk te doen en het ondernemerschap invulling te kunnen geven. Ook onderzoekt het kabinet nog of er uitzonderingen moeten komen op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

We zien hier, net als in de Wet DBA, een koppeling naar het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Ook ten aanzien van de Wet DBA zijn er recent ontwikkelingen gaande. Zo wordt gesproken over een vervanging van de Wet DBA, waarin onder andere het volgende zal worden bepaald:

  • Zzp-ers moeten minimaal € 16,- per uur gaan verdienen. Dit minimumtarief geldt voor alle zzp-ers, ongeacht of ze voor particulieren of zakelijke opdrachtgevers werken;
  • Zakelijke opdrachtgevers worden mede verantwoordelijk voor betaling van het minimumtarief. Als de zzp-er achteraf meer uren besteed heeft en daardoor onder het minimumtarief kwam, moet worden bijbetaald;
  • Zzp-erss met een tarief van minimaal € 75,- kunnen met een zelfstandigenverklaring bij opdrachten tot maximaal 1 jaar zekerheid geven dat geen loonheffingen verschuldigd zijn;
  • Voor alle andere zzp-ers wordt een webmodule ingevoerd, die leidt tot een opdrachtgeversverklaring;

De handhaving van de Wet DBA is verder uitgesteld tot 2021, maar vanaf 2020 kan de belastingdienst wel aanwijzingen geven die opgevolgd moeten worden.

De nieuwe wet wordt waarschijnlijk pas in 2021 ingevoerd. Tot die tijd zal er nog het nodige te doen zijn rondom de zzp-ers.