OOvB infrascoop

Ton Derks - Infrascoop B.V.

Advies bij herfinanciering

Het geluid van een trilplaat overstemt het welkom van Ton Derks van Infrascoop B.V.. Verderop wordt met een miniloader een aantal klinkers opgepakt om ze neer te leggen bij enkele stratenmakers die bezig zijn met de uitrit van een parkeerplaats. Weer verderop staat een uitvoerder met sjalon en meetlint in de hand in overleg met een kraanmachinist. We staan bij de aanleg van een flink parkeerterrein in het centrum van een middelgrote provincieplaats. Het is de alledaagse drukte voor Ton Derks van Infrascoop B.V., sinds een aantal jaren directeur en mede-eigenaar van het bedrijf.

OOvB - infrascoop

Even later, aan een kopje koffie op kantoor in Cuijk, vertelt Ton over zijn eerste kennismaking met Infrascoop. Een roerige en moeilijke periode. De crisis was nog voelbaar. Oprichter en eigenaar Toine Cloosterman kwam bovendien te overlijden waarna Ton Derks als directeur met zijn kennis en kunde het bedrijf een kansrijke toekomst zou dienen te geven. Dat is gelukt. De roerige tijden zijn overwonnen en met professioneel elan is Infrascoop B.V. een gewaardeerd partner voor vele Grond, Weg en Waterbouwprojecten voor overheden en commerciële opdrachtgevers in de grote regio van Nijmegen.

OOvB Infrascoopp bv

Voor een deel te danken aan de kennis, ervaring en daadkracht van Ton Derks, maar naar zijn zeggen nog veel meer door het sterke teamgevoel dat in het bedrijf aanwezig is.

Vanuit de netwerken zijn Infrascoop en OOvB in contact gekomen en heeft Infrascoop ervoor gekozen de accountancy bij OOvB onder te brengen. Een belangrijk aspect hierbij was het feit dat Infrascoop B.V. een financieringsbehoefte had en benieuwd was naar de expertise van de financieringsspecialisten, werkzaam bij de OOvB Financieringsdesk.

OOvB heeft ons in de inleidende gespreken direct het vertrouwen gegeven dat zij voor ons de goede partner waren om ons hierin te begeleiden.
Ton Derks

Door de groei van Infrascoop B.V. en de groter wordende projecten, was er behoefte aan extra werkkapitaal en werden eveneens grotere bankgaranties noodzakelijk. Dat gaf knelpunten binnen de toen aanwezige financieringsruimte. Eveneens was er door de groei van het bedrijf behoefte aan meer kantoorruimte, zodat ook het bedrijfspand uitgebreid moest worden. De OOvB Financieringsdesk heeft op voortvarende wijze een rol gespeeld om alle lopende financieringen te beoordelen en inzicht te geven in een realistische financieringsbehoefte. Dit heeft geleid tot herfinanciering van voornamelijk werkkapitaal,  waardoor er ruimte is ontstaan om ook grotere GWW projecten aan te kunnen nemen, én een aanvullende financiering voor de verbouwing/uitbreiding bedrijfspand. In het kielzog van de herfinanciering is ook de aandelenconstructie onder het licht gehouden en zijn er aanpassingen doorgevoerd die voor alle aandeelhouders beter uitpakken.

Het was logisch dat we OOvB vroegen om ons hele financiële pakket opnieuw tegen het licht te houden omdat OOvB voor ons een meerwaarde heeft in advisering en niet alleen met een offerte komt met wat de percentages zijn, maar ook even meedenkt in het traject waarin we zitten.
Ton Derks

Als het aan Ton Derks ligt, groeit Infrascoop B.V. de komende jaren op beheerste manier door. Daarvoor heeft hij een groot vertrouwen in het eigen team van medewerkers. Maar ook het vertrouwen in adviseurs als die van onze OOvB Financieringsdesk, sterkt hem in die gedachte.