Wouters Recycling

Wouters Recycling

Chris Wouters is een ondernemer in hart en nieren. Deze conclusie mag je immers wel trekken als je kijkt naar de activiteiten die vallen onder Wouters Odiliapeel BV. Grondverzet, sloop, recycling en sloopafvalwerverking vormen de kernactiviteiten van het bedrijf. En ondanks het feit dat Chris samen met zijn vrouw Els inmiddels toch alweer 25 jaar aan de weg timmert, is de bouw van een nieuw bedrijf met een gloednieuwe houtshredder in Wanroij een duidelijk signaal dat Chris nog steeds openstaat voor nieuwe ondernemersuitdagingen en eerder kansen dan problemen ziet.

Wouters Recycling

Toch duurde het even voordat Wouters de definitieve stap zette om het als ondernemer in Odiliapeel op eigen benen te proberen. Van 1979 tot 1990 leerde hij namelijk het vak als machinist bij Van den Brand en Van Oord. De eerste ondernemersactiviteiten hadden dan ook vooral te maken met het bieden van grondverzetdiensten.

Wouters Recycling

Al vele jaren geleden zag Chris Wouters de concurrentiedruk in het grondverzet toenemen. Hij besloot zich daarom meer te gaan toeleggen op specialistischer werk als slopen en recyclen. Asbestinventarisatie werd toegevoegd. Een puinbreker werd aangeschaft en laatselijk werd dan ook een houtshredder geïnstalleerd in het nieuwe bedrijf in Wanroij. En hoewel het grondverzet nog altijd een stevige basis in het bedrijf is, voorziet Chris vooral in de recycling en afvalverwerking een flinke groei.

Wouters Recycling

Chris en Els Wouters zijn zeer tevreden over OOvB adviseurs en accountants. En hoewel Els veel voorbereidende financiële zaken regelt, vertrouwt het ondernemerspaar graag op de financiële- en administratieve expertise van OOvB. Sinds enige tijd is de rol van OOvB uitgebreid en wordt op regelmatige basis samen overlegd met een bedrijfsadviseur van OOvB. Chris geeft aan dat dit helpt om enerzijds beter na te denken over wenselijke nieuwe investeringen en anderzijds ontdekt hij dat een groter wordend bedrijf ook om meer structuur vraagt. Of het nu gaat om het beter in kaart krijgen van de liquiditeitsstromen of om na te denken over fiscale vraagstukken.

Voor Chris Wouters betekent het dat hij betere beslissingen kan maken voor de verdere gestage groei van het bedrijf.