Inschrijving UBO-register

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De registratieplicht geldt onder meer voor BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma’s en commanditaire vennootschappen, maar niet voor eenmanszaken.

Inschrijving bestaande organisatie
De Kamer van Koophandel stuurt een brief aan alle opgaveplichtige organisaties die in het Handelsregister staan. In de brief staat hoe de UBO’s ingeschreven kunnen worden. De inschrijving moet voor 27 maart 2022 gebeuren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Alleen de tekenbevoegden binnen de organisatie mogen UBO’s inschrijven.

Inschrijving startende organisatie
Vanaf 27 september 2020 moeten opgaveplichtige organisaties een of meer UBO’s inschrijven, anders krijgen ze geen KvK-nummer en daarmee ook geen relatienummer bij RVO.