Tegemoetkoming vaste lasten voor alle bedrijfssectoren

Ondernemers uit alle bedrijfssectoren die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten kunnen vanaf medio november tot 29 januari 2021 een aanvraag doen voor de tweede periode (Q4 2020) van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dat bedrijven voor subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking, dus ook ondernemers in de land- en tuinbouw.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten zijn:

  • Het bedrijf mag maximaal 250 medewerkers hebben.
  • Het bedrijf moet op 15 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Er moet sprake zijn van meer dan 30% omzetverlies.
  • De vaste lasten moeten minimaal € 3.000 per drie maanden zijn, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort.
  • Het bedrijf moet minimaal één andere vestiging hebben dan het privéadres van de ondernemer, m.u.v. horecaondernemingen en ambulante handel. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling bij de rechtbank aangevraagd.
  • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL.

Subsidie
De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x % omzetverlies x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%. De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000.