Uitbreiding Energielijst

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in op de Energielijst staande energiebespa­rende bedrijfsmiddelen.

Uitbreiding met terugwerkende kracht
Op 5 september is de Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) uitgebreid met enkele specifieke investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten, en CO2-afvang voor permanente opslag. Deze uitbreiding geldt ook met terugwerkende kracht voor investeringen die zijn gedaan tussen 1 januari en 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

Hoogte aftrek
Het percentage van de EIA bedraagt in 2023 45,5%. Wanneer een ondernemer in 2023 investeert in een energietechniek die op deze lijst staat, kan hij energie-investeringsaftrek aanvragen.

De uitbreiding van de Energielijst 2023
De uitbreiding van de Energielijst geldt specifiek voor de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie is verstrekt vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG). Voorheen was het niet mogelijk om gebruik te maken van energie-investeringsaftrek voor deze investeringen als er al EG-subsidie was toegekend. Nu is dat wel weer mogelijk.
  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten.
  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag.