Vanggewas laten staan tot 1 maart

Eén van de eco-activiteiten in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de activiteit ‘groenbedekking’. Bij deze activiteit moeten de percelen van 1 januari tot 1 maart zichtbaar bedekt worden gehouden door de vanggewassen van het voorgaande jaar te laten staan. Voordelen hiervan zijn een verhoging van het organisch stofgehalte en een verbetering van de bodemkwaliteit.

Het vanggewas (groenbedekker) moet in genoemde periode daadwerkelijk aanwezig zijn. Wanneer het gewas is doodgevroren, wordt hier niet meer aan voldaan. Waarschijnlijk wordt hier dit jaar coulant mee omgegaan. Het is raadzaam in volgende jaren te kiezen voor een vanggewas dat niet gevoelig is voor (strenge) vorst.

Het vang­gewas moet machinaal ondergewerkt worden en vooraf doodspuiten is niet toege­staan.