Voorkom vervallen betalingsrechten

Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer be­talingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidia­bele hectares. Daarbij vervallen eerst de niet verhuur­de rechten in eigendom en pas daarna eventueel ge­huurde rechten.

Tip 1   Kon u in 2020 niet alle rechten benutten en in 2021 wederom niet? Overweeg dan om de over­tollige rechten te verhuren of te verkopen. Dit moet uiterlijk 15 mei gemeld worden bij RVO.nl.

Tip 2   Wanneer u rechten heeft verhuurd, is het be­langrijk dat de huurder de rechten benut en laat uitbetalen. Regel in de huurovereenkomst of pachtovereenkomst waarmee ook de rechten worden verhuurd, dat de huurder hiervoor ver­antwoordelijk is en voor eventuele schade opdraait.