Aandacht voor veilig werken in de bouw blijft nodig

FNV vindt dat er meer aandacht moet komen voor veilig werken. Elk jaar vinden in de bouw zo’n 440 ongevallen plaats. En dat terwijl de Arbowet voorschrijft dat elke werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving, aldus de vakbond.

Aandacht voor veilig werken in de bouw blijft nodig

Van deze ongevallen waren er afgelopen jaar een 20tal dodelijk. Dat betekent dat elke 2 weken een dodelijk ongeval plaatsvindt. Bij de ongevallen blijken vaak jongeren betrokken. Deels te danken aan onervarenheid, wellicht ook wat overmoed gekoppeld aan een bepaalde nonchalance waardoor risico’s niet altijd worden herkend.

Veiligheidskundigen hameren erop dat vooral het veiligheidsbewustzijn vergroot dient te worden.