Projectontwikkelaars willen versneld 230.000 woningen bouwen

Het kabinet wil voor 2030 meer dan 1 miljoen huizen gebouwd hebben. Een ambitie die oplossing moet bieden aan het tekort van 300.000 woningen op dit moment. Toch is er vanuit de markt veel scepsis. De vereniging van projectontwikkelaars, Neprom, heeft daarom minister de Jonge uitgedaagd in een nieuw plan, waarin beschreven staat hoe op versnelde wijze 230.000 woningen gebouwd kunnen worden.

Projectontwikkelaars willen versneld 230.000 woningen bouwen

Het komt erop neer dat vele locaties al jaren geleden zijn aangewezen als bouwlocatie. Het gaat dan vaak om landelijke gebieden, weilanden, gelegen aan de randen van groeisteden. Toch komen deze ontwikkellocaties niet van de grond. Vaak door een overdaad aan regels.

De projectontwikkelaars pleiten ervoor dat de minister vaart maakt om deze ontwikkellocaties vrij te geven voor bouw. Volgens Neprom wordt op dit moment veel te veel aandacht besteed aan binnenstedelijke ontwikkeling. Terwijl duidelijk is dat, als er zo’n stevige bouwambitie ligt, ook de randen van de stad nodig zullen zijn, aldus de verenigde projectontwikkelaars.

Vanuit de overheid wordt nog met enige argwaan gereageerd op het voorstel. Als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid, dan dienen we vooral ook te blijven kijken naar de verstedelijkte gebieden en te kijken hoe daarin het best oplossingen bedacht kunnen worden, aldus de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.