Aanpassing NOW 3.0 in het economische steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft ervoor gekozen om de NOW 3.0 in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De vergoedingspercentages van de NOW blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020 net als de omzetdrempels.

Gevolgen voor de NOW

Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak (zie tabel) van de NOW 3 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3.0. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen in het tweede tijdvak niet verhoogd naar 30%. Het minimale omzetverlies blijft 20%. De meerkosten worden geraamd op € 814 miljoen.

  NOW 2.0 NOW 3.0  
       Eerste tijdvak    Tweede Tijdvak
Tijdvakken Juni t/m september 2020    Oktober t/m december 2020    Januari t/m maart 2021
Vergoedingspercentage 90% 80% 80%
Loonsom vrijstelling - 10% 10%
Minimaal omzetverlies 20% 20% 20%
Forfaitaire opslag 40% 40% 40%
Maximale vergoeding loon  2x dagloon  2x dagloon 2x dagloon

 

Bron: Rijksoverheid

Na de aangekondigde lockdown op 14 december 2020 heeft het UWV het loket voor de tijdelijke NOW-regeling per 15 december 2020 weer geopend. De derde aanvraagperiode voor de NOW-regeling is verlengd tot en met 27 december 2020.