Aantal faillissementen blijft op historisch laag niveau

Hoewel het aantal faillissementen over de afgelopen maand licht omhoog ging, is nog altijd sprake van een historisch laag niveau. Dit vertellen ons de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoewel de maand maart, met 163 faillissementen, heel laag is, spant de maand februari helemaal de kroon met maar 133 faillissementen. Sinds 1990 is zo’n laag aantal niet meer voorgekomen. Het grootste aantal faillissementen dateert van 2013. In de maand mei van dat jaar gingen 816 bedrijven failliet.

Aantal faillissementen blijft op historisch laag niveau

Het is natuurlijk te danken aan de massale overheidssteun dat zo weinig bedrijven failliet gaan. Regelingen als NOW en TVL zorgen ervoor dat de omzetdalingen voor bedrijven niet de nekslag betekenen.

Bankiers zijn echter zorgelijk over de ontwikkelingen in de rest van het jaar. Want ondanks het feit dat de economie zal opveren, zullen veel bedrijven hiervan niet profiteren en zullen de oplopende schulden uiteindelijk te zwaar worden. Over het verwacht aantal faillissementen worden echter weinig voorspellingen gedaan.