Actualisering besluit heffingskortingen

Ontvang jij de heffingskorting IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting)? Dan is de OOvB-blog van deze week wellicht interessant voor jou. Luuk Gevers, junior fiscalist legt uit wat de IACK is en wat er in de toekomst gaat veranderen.

De Staatssecretaris heeft het besluit inzake heffingskortingen geactualiseerd. In dit besluit zijn aanvullende regels en goedkeuringen opgenomen voor de heffingskortingen. Voorbeelden van heffingskortingen zijn de arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

In deze actualisatie zijn onder andere een aantal goedkeuringen opgenomen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ook wel: IACK). Hieronder volgt een toelichting op de IACK en op de goedkeuringen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomsensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting bedoeld voor werkende ouders met jonge kinderen. Ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar komen in principe in aanmerking voor de IACK. Een belangrijke aanvullende eis voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting is dat het kind en de ouder(s) (ten minste) zes maanden op hetzelfde adres staan ingeschreven in de BRP (de Basisregistratie Personen) .

Deze voorwaarde leidde in specifieke gevallen tot problemen met de heffingskorting. Er ontstonden situaties waar het kind en de ouder(s) wel tot het gezamenlijke huishouden behoorden maar niet aan de letter van de wet voldeden. Vooruitlopend op wetswijzigingen heeft de Staatssecretaris de volgende goedkeuring gegeven:

“Ik keur onder voorwaarden goed dat de belastingplichtige en een kind die niet ten minste zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de BRP, maar die in het kalenderjaar gedurende ten minste zes maanden een gezamenlijke huishouding voeren,  worden beschouwd op hetzelfde woonadres te staan ingeschreven in de BRP.”

Afschaffing IACK

Het kabinet is bezig met het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze plannen zijn nog niet definitief en hebben een verwachte ingangsdatum van 1-1-2025. Gezinnen met kinderen geboren na deze datum zouden er geen aanspraak meer op hebben.

Heb je nog vragen na het lezen van deze blog? Laat het ons weten, wij helpen je graag verder.