Auto vanuit BV goedkoop naar privé?

Is er fiscaal voordeel te behalen als je een auto vanuit privé overneemt van je BV? Cor van den Broek, Register Belastingadviseur, volgt een specifieke situatie die in het verleden heeft plaatsgevonden. Met interesse vervolgt hij deze situatie en omschrijft deze in de wekelijkse OOvB-blog.

Wanneer je op jouw BV-balans een bedrijfsauto hebt staan die al wat langere tijd in eigendom is, kan het interessant zijn om deze auto naar privé over te schrijven. Onlangs kwam er in diverse media (oud) nieuws naar voren waarin dit ‘advies’ is uitgelegd. Ik zal in deze blog hier kort uitleg over geven.

Stel: je hebt op naam van je BV in 2018 een bedrijfsauto gekocht voor € 60.000.
In de boekhouding van 2023 zal deze auto (nagenoeg) zijn afgeschreven.
De auto vertegenwoordigt (volgens autohandelaar) een waarde van € 20.000.

De BV kan aan jou de auto verkopen voor € 20.000 (+ € 4.200 BTW). Dan rekent je BV in haar fiscale aangifte VPB af over de boekwinst en draagt zij 21% BTW af aan de fiscus.

Maar: Je BV kan er ook voor kiezen om de auto goedkoper aan jou te verkopen, bijvoorbeeld voor € 1.000 (uit oude rechtspraak volgt dat het niet om een symbolisch bedrag van bijvoorbeeld 1 euro mag gaan). De gevolgen zijn als volgt:

 • Je BV brengt over de factuurprijs (€ 1.000) 21% BTW aan jou in rekening.
 • Je BV betaalt vennootschapsbelasting over de werkelijke waarde ad € 20.000.
 • Je betaalt € 1.210 aan je BV per bank.
 • Je schrijft de auto over (via RDW) van je BV naar je privé.
 • De bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsauto kan komen te vervallen (in je loonaangifte/salarisstrook).
 • Vanwege de lage verkoopprijs, geeft je BV aan jou een voordeel voor een bedrag van € 20.000 minus € 1.000 = € 19.000.  

 

 1. Over dit voordeel (€ 19.000) dien je aangifte dividendbelasting te doen bij de fiscus. Dit dient te gebeuren binnen 1 maand na overschrijving van de auto;

 2. De BV draagt 15% dividendbelasting af aan de fiscus en maakt dit over binnen 1 maand op een speciaal rekeningnummer van de fiscus.

 3. In je aangifte inkomstenbelasting 2023 geef je het ontvangen dividend aan (19.000) als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2);

 4. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting de ingehouden dividendbelasting (15%) in aanmerking nemen als voorheffing;

 5. In de aangifte inkomstenbelasting dien je 26,9% inkomstenbelasting (box 2 belasting) te betalen (15% is reeds betaald, dus per saldo nog 11,9% bij te betalen).  

Met deze wijze van verwerking kost het je 26,9% dividendbelasting, maar bespaart het je 21% BTW plus het kost je vanuit privé slechts € 1.210 liquide middelen in plaats van € 20.000 + € 4.200 BTW.

Let op dat het wel moet gaan om een reële transactie. Zoals gezegd: € 1 wordt niet als reëel bestempeld, waardoor de BTW alsnog over de werkelijke waarde dient te worden afgedragen. Als richtlijn houden we zelf (aan de hand van oudere jurisprudentie/rechtspraak) de rest-BPM aan vermeerderd met € 1.000. Naar onze mening is dit een lage prijs, maar geen symbolisch bedrag.

De fiscus heeft onlangs aangekondigd hoger beroep in te stellen in een specifieke situatie waarbij het ging om een prijs van € 2.066 excl. 434 (21%) BTW = € 2.500 + € 124 rest-BPM, daar waar de auto is getaxeerd voor € 29.750.

Op basis van oudere jurisprudentie zien wij het Hoger Beroep met vertrouwen tegemoet (het is niet onze procedure, maar wij volgen het op de voet).