Belasting betalen over de winst behaald in 2023, vraag snel een voorlopige aanslag aan

Ook jij hebt waarschijnlijk de uitnodiging tot het doen van aangifte binnen gekregen. Vanaf 1 maart kunnen de aangiften weer ingediend worden over het boekjaar 2023. Een mooie aanleiding voor Cor van den Broek, Register Belastingadviseur, om hier een blog aan te wijden.

 

De meeste Nederlanders hebben onlangs een uitnodiging tot het doen van aangifte (IB/VPB) ontvangen per post. En de eerste aangiften (meestal particulieren) zijn reeds ingediend bij de fiscus.

In geval er een onderneming aanwezig is (maakt niet uit of dit een eenmanszaak, VOF of BV, of een combinatie van beiden is), lukt het niet om voor iedereen de aangifte boekjaar 2023 vóór 1 mei 2024 bij de belastingdienst in te dienen. Daarom is de uitstelregeling in het leven geroepen zodat we het gehele jaar aangiften kunnen indienen van het betreffende boekjaar. Jullie krijgen dus extra de tijd. Maar let op! Hier kan een nadeel aan zitten.

Uitstel krijgen is goed geregeld. Maar dit betekent niet dat je ook gratis uitstel krijgt om later de belastingen te betalen! Mocht je aangifte later worden opgesteld/ingediend, en je moet achteraf belasting betalen, krijg je bovenop de aanslag een extra te betalen bedrag aan ‘belastingrente”. Zoals in eerdere berichten op onze website vermeld is de belastingrente afgelopen tijd fors verhoogd. Dit betekent dat je extra alert moet zijn op de aanslagen die betaald zijn over het jaar 2023 en op het behaalde resultaat uit het bedrijf in 2023.

We verwachten niet dat iedereen zelf de aanslagen gaat aanpassen, maar mocht je verwachten dat het bedrijfsresultaat hoger uitvalt dan dat je belastingaanslag heeft berekend, trek dan snel bij ons aan de bel. We kunnen relatief snel een concept jaarwinst samenstellen (dit is geen hele jaarrekening) over het jaar 2023 en samen bekijken of de voorlopige aanslag 2023 in lijn is met de te betalen inkomsten-/vennootschapsbelasting.

De rente die de Belastingdienst op dit moment rekent voor aanslagen:

  • inkomstenbelasting: 7,5% (met ingang van 1-1-2024)
  • vennootschapsbelasting: 10,0% (met ingang van 1-1-2024)

De rente wordt berekend vanaf de datum 1-7-2024 tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Voorbeeld:

We vragen voor de heer Janssen op 1 juni 2024 een voorlopige aanslag IB 2023 aan voor een te betalen bedrag van € 10.000.

De belastingdienst legt op 1 juli 2024 een voorlopige aanslag op voor € 10.000 te betalen IB 2023. Deze aanslag moet uiterlijk 12 augustus 2024 (6 weken) betaald zijn.

Dan rekent de Belastingdienst rente over de periode 1-7-2024 tot en met 12-8-2024 x 7,5% rente. Óók als de aanslag direct op 1-7-2024 wordt betaald.

Daarom is mijn advies: schakel snel met je adviseur om een inschatting te maken van de winstverwachting over 2023. En laat een voorlopige aanslag aanvragen die zeker niet te laag is. Beter te hoog dan te laag. Dit ter voorkoming van belastingrente!

Verder adviseren we jullie om gelijktijdig een voorlopige aanslag IB 2024 aan te vragen, omdat aanslagen 2024 maandelijks betaald kunnen worden. Dit verlaagt de liquiditeitsdruk.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.