Belastingrente 1 juli 2023 verhoogd van 4% naar 6%

De te betalen belastingrente voor vrijwel alle belastingsoorten is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%. Denk hierbij aan de belastingrente voor inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en erfbelasting. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is op dit moment 8% en dat blijft vooralsnog ook zo.

Wanneer belastingrente verschuldigd?

Er wordt belastingrente in rekening gebracht als de Belastingdienst je aanslag niet op tijd kan vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je te laat aangifte doet. Ook wordt belastingrente in rekening gebracht als de Belastingdienst af moet wijken van de ingediende aangifte. Vanaf wanneer de Belastingdienst rente berekent, verschilt per soort belasting. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting begint de rentermijn te lopen vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar.

Een voorlopige aanslag aanvragen om belastingrente te voorkomen

Om zoveel mogelijk belastingrente te voorkomen, is het verstandig om tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Uit ervaring weten wij dat een voorlopige aanslag naar aanleiding van een verzoek om een voorlopige aanslag vaak sneller door de Belastingdienst wordt opgelegd dan een (voorlopige) aanslag naar aanleiding van een ingediende aangifte. Daarnaast is de maximale termijn waarover de Belastingdienst rente mag berekenen bij een voorlopige aanslag naar aanleiding van een ingediend verzoek korter dan bij een (voorlopige) aanslag naar aanleiding van een ingediende aangifte.

Voorbeeld

Je dient op 14 juli 2023 een verzoek in om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 op te leggen voor een bedrag van € 20.000. De Belastingdienst volgt dit verzoek. De termijn waarover de Belastingdienst maximaal rente mag berekenen is 14 weken na indiening van het verzoek dus tot en met 20 oktober 2023.
De verschuldigde belastingrente bedraagt dan maximaal € 20.000 x 6% x 110/360= € 366.

Of

Je dient op 14 juli 2023 een aangifte inkomstenbelasting 2022 in met een te betalen bedrag van € 20.000. De Belastingdienst volgt de aangifte. De termijn waarover de Belastingdienst maximaal rente mag berekenen is 19 weken na indiening van de aangifte dus tot en met 24 november 2023. 
De verschuldigde belastingrente bedraagt dan maximaal € 20.000 x 6% x 144/360= € 480.

Tot slot

Denk jij dat de reeds aan jou opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 lager is dan het uiteindelijke bedrag dat je zult moeten betalen naar aanleiding van de nog in te dienen aangifte? Of heb jij nog geen voorlopige aanslag 2022 maar verwacht je wel belasting te moeten betalen naar aanleiding van de nog in te dienen aangifte? Neem dan contact met ons zodat we de voorlopige aanslag alvast kunnen verhogen of aanvragen.