Belastingdienst neemt verdere maatregelen vanwege de coronacrisis

Hieronder tref je verdere maatregelen aan die de belastingdienst genomen heeft om de ondernemer en zzp'er zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen.

Premiedifferentiatie WW

De termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract is verlengd.

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij jou in dienst zijn, moet je de arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij jou in dienst waren, kreeg je eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Daar komen nu nog 3 maanden bij. Je hebt dus de tijd tot 1 juli 2020.

Het kabinet heeft besloten om werkgevers meer tijd te geven vanwege de impact van het coronavirus. Veel bedrijven en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken.

Heb je op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet je het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft? Dan betaal je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde gevolgen hebben voor sectoren waar nu veel extra overwerk nodig is. Bijvoorbeeld in de zorg. Om deze onbedoelde gevolgen weg te nemen wordt de regeling aangepast. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt deze aanpassing zo snel mogelijk uit. De aanpassing geldt dan voor 2020.

Alle belastingmaatregelen voor ondernemers

Wil je alle maatregelen nog eens teruglezen die de belastingdienst tot nu toe genomen heeft? Kijk dan op de corona site van de belastingdienst.

 

Bron: www.belastingdienst.nl