Ben je voornemens om een gedeelte van jouw eigen woning te verhuren?

Wellicht heb je het voornemen om in 2021 je tuinhuisje of een gedeelte van je eigen woning tijdelijk te verhuren. Om zo een extra zakcentje te verdienen of wellicht een noodzakelijk kwaad door de coronacrisis.

Houd dan rekening met de in 2020 gewezen arresten van de Hoge Raad. Het Tuinhuisarrest en het arrest van 6 november 2020 inzake de kamerverhuurvrijstelling. Na indiening van de aangifte inkomstenbelasting wil je niet geconfronteerd worden met correcties van de belastinginspecteur.

Waar moet je opletten?

Wanneer je een gedeelte van je eigen woning of een aanhorigheid van je eigen woning zoals een tuinhuisje tijdelijk ter beschikking stelt aan een derde, dan is 70% van de huurinkomsten belast. De ontvangen huur mag worden verminderd met kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van een gedeelte van je eigen woning of de aanhorigheid van je eigen woning. Denk hierbij aan kosten van gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder, water, schoonmaakkosten, kosten voor advertenties. Onderhoudskosten en overige vaste lasten zijn niet aftrekbaar. Je moet dus 70% van de netto-huurinkomsten (dus huur minus kosten) aangeven in je aangifte inkomstenbelasting.

Mocht je een deel van je eigen woning verhuren aan bijvoorbeeld een student, dan kan je een beroep doen op de kamerverhuurvrijstelling als je aan alle gestelde voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn:
- gedeelte dat je verhuurt maakt onderdeel uit van je eigen woning (geen zelfstandig deel);
- verhuur is niet van korte duur;
- huur is niet meer dan € 5.506 (cijfers 2020);
- Jij en de huurder zijn tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het  adres van je eigen woning.

In het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 is bepaald dat de inschrijving van de huurder bij de gemeente op jouw woonadres een voorwaarde is. Wanneer hier dus niet aan wordt voldaan of niet aan één van de andere genoemde voorwaarden, dan heb je geen recht op de kamerverhuurvrijstelling en is 70% van de netto-huurinkomsten belast in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Ben je voornemens om in 2021 of heb je het afgelopen jaar een gedeelte van je eigen woning of een aanhorigheid bij je eigen woning tijdelijk verhuurd en wil je hierover advies of wil je dat wij jouw aangifte inkomstenbelasting verzorgen, neem dan contact op met één van onze adviseurs.