Voorkom maximale heffing over je levenslooptegoed!

De levensloopregeling, hoe zat dat ook alweer? De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd. Middels deze regeling kon je fiscaal vriendelijk bruto loon opzij zetten voor bijvoorbeeld een sabbatical of zorgverlof. In 2011 werd besloten om de levensloopregeling af te schaffen per 31 december 2021. Tegenwoordig is het toegestaan om het tegoed op te nemen ook als je geen verlof opneemt. Een levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog niet is opgenomen, zal ineens tot uitkering komen en belast zijn tegen het progressieve tarief in box 1 (maximaal 49,5%!).

Heb je nog een levenslooptegoed en wil je voorkomen dat je hierover in 2021 49,5% belasting verschuldigd bent, dan bestaat er de mogelijkheid om de uitkering gespreid te laten plaatsvinden. Je kunt er voor kiezen om een gedeelte van het tegoed in 2020 te laten vrijvallen en een gedeelte in 2021. Door een gespreide uitkering kun je mogelijk jouw inkomen fiscaal optimaliseren en voorkomen dat je het maximale belastingtarief verschuldigd bent in 2021. Uiteraard dienen de gevolgen voor de toeslagen en de belastingheffing in box 3 ook niet uit het oog te worden verloren.

Naast het in contanten uit laten keren van het levenslooptegoed kun je er ook voor kiezen om het levenslooptegoed te laten uitkeren en vervolgens een aftrekbare storting te doen in banksparen of een lijfrente. Deze inleg is (mits er voldoende jaar- en reserveringsruimte is) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en zorgt ervoor dat de belastingheffing in box 1 (geheel of deels) vooruit zal worden geschoven. Met het gestorte bedrag op de bankspaarrekening of lijfrenteverzekering kun je extra pensioen opbouwen. De uitkeringen zullen in de toekomst meestal belast zijn tegen een lager tarief dan dat je nu verschuldigd bent.

Met bovenstaande mogelijkheden voorkom je dat jouw levenslooptegoed in een keer geheel wordt belast op 31 december 2021. De tijd dringt echter. Heb je dus nog een levenslooptegoed staan, laat je dan goed voorlichten door jouw adviseur om te voorkomen dat je onnodig teveel belasting betaald!

Overig nieuws