Bouw maakt zich op voor krimp op de korte termijn

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw staan er op korte termijn stevige uitdagingen te wachten voor de bouwsector.

 Bouw maakt zich op voor krimp op de korte termijn

Naar verwachting zal de bouwproductie het komende jaar krimpen met zo’n 17%. De krimp wordt vooral veroorzaakt door de terugval in nieuwbouwwoningen. De sectoren waarbij nog wel groei wordt verwacht is onderhoud en vernieuwingen die te maken hebben met verduurzaming. Vanaf 2024 wordt nog een lichte daling verwacht van zo’n 2%, waarna vanaf 2025 opnieuw een groei te zien zal zijn.

Voor de arbeidsgelegenheid zal de aankomende tijd enige lucht komen, al laat ook afgelopen jaar zien dat de groei in arbeidsgelegenheid groter was dan de groei in productievolumen. Vanaf 2025 zal de vraag naar arbeidskrachten opnieuw stevig toenemen, is de verwachting.