Gemeentes zetten in op fietspaden en veiliger wegen

Verkeersveiligheid is één van de speerpunten op de gemeentelijke bouw agenda. Daarbij krijgt vooral de fietser een voorkeursbehandeling. Zo blijkt uit bestudering van collegeprogramma’s van 335 gemeentes, aldus Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Gemeentes zetten in op fietspaden en veiliger wegen

De laatste tijd staat verkeersveiligheid sowieso extra onder de aandacht omdat na een jarenlange daling, het aantal verkeersdoden weer aan het stijgen is.

Van het aantal verkeersdoden is ruim een derde fietser, waarbij de ouderen oververtegenwoordigd zijn. De komende jaren wil meer dan de helft van de onderzochte gemeentes investeren in aanleg van nieuwe fietspaden of fietssnelwegen. Bovendien zal aandacht worden gegeven aan het onderhoud van wegen, zoals het repareren van scheuren, herstelwerk aan bermen of het aanbrengen van nieuwe markeringen.

Benieuwd wat de meeste fiets-minded provincies zijn? Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.