Bouwbedrijven kampen met materiaaltekorten

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onlangs een enquête uitgevoerd onder bouwbedrijven. Het onderwerp? In welke mate bouwbedrijven te maken hebben met materiaaltekorten. En wat bleek; maar liefst één op de vijf bouwbedrijven zegt soms niet over genoeg materialen te kunnen beschikken.

De grootste schaarste is hout, zo wordt tenminste in de wandelgangen gesuggereerd. Marktexperts gaan ervan uit dat de krapte van tijdelijke aard zal zijn. De opstuwende prijzen maken het namelijk aantrekkelijk om te zorgen voor extra aanbod, en dit zal dan uiteindelijke weer een prijsdrukkend effect hebben.

Naast de tekorten van materialen, kampt één op de zes bouwbedrijven ook met een tekort aan mensen. De hoop dat eventuele ontslagen in andere sectoren zou zorgen voor een toestroom in de bouwsector, is niet bewaarheid.