SER-advies goed ontvangen door bouwsector

Bij monde van Bouwend Nederland blijkt dat het SER-advies voor de arbeidsmarkt goed is ontvangen in de sector. Volgens de koepel heeft het advies een positief effect voor werkgevers in de bouw en infra. Het SER-advies wordt vanwege de bijdragen van werkgevers, vakbonden en onafhankelijke deskundigen gezien als een concept Sociaal Akkoord.

SER-advies goed ontvangen door bouwsector
Deeltijd WW

Volgens het SER-advies biedt het huidige vaste contract in de bouw weinig mogelijkheden om schommelingen op te vangen. Er wordt dan ook een aanbeveling gedaan om het vaste contract tijdelijk met 20% te kunnen afschalen als dat noodzakelijk is. Invoering van deeltijd WW met behoud van volledige salaris, stelt bedrijven in de gelegenheid om mensen toch in dienst te kunnen houden. Dit vergroot de wendbaarheid.

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

In het advies komt naar voren dat bouwbedrijven meer zekerheid krijgen bij ziekte na 1 jaar. Met een verzekering kan de verantwoordelijkheid voor re-integratie overdragen. Hierdoor kan het bouwbedrijf na 1 jaar al verder met vervanging. Overigens blijft de doorbetaling bij ziekte wel gelden voor 2 jaar.

ZZP’ers

Het SER-advies dringt erop aan dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor ZZP’ers. Ook wordt aangedrongen op een verplichte bijdrage waarmee een sociaal vangnet opgezet kan worden. Verder wordt een normtarief voorgesteld van tussen 30 euro en 35 euro per uur. Bij een lager uurtarief lijkt namelijk een rechtsvermoeden van werknemer / werkgever. De opdrachtgever zal in dat geval dienen te bewijzen dat er geen sprake is van een verkapte werknemer.