Chauffeurstekort structureel lager dan voorgaande jaren

Al drie kwartalen op rij is het chauffeurstekort in Nederland fors lager dan dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Sectorinstituut Transport en Logistiek (hierna: STL), die zich baseert op cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Tevens blijkt dat het aantal chauffeurs voor het eerst in bijna vijf jaar is gedaald.

In het derde kwartaal van afgelopen jaar waren er 5500 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat waren er in dezelfde periode van het jaar ervoor nog 9200. Ook in het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar waren er al flink minder vacatures voor truckbestuurders dan in vergelijkbare perioden van 2018. Wanneer de cijfers over 2019 worden vergeleken met die van 2017 is ook een afname te zien van het aantal vacatures. Het lijkt er dus op dat de problemen rondom het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs over hun hoogtepunt heen zijn.

Belemmeringen

Dit blijkt tevens uit een peiling van het sectorinstituut. Aan ondernemers is gevraagd welke belemmeringen zij aan het begin van het vierde kwartaal van 2019 hebben ervaren bij hun bedrijfsvoering. Een op de drie ondervraagden gaf toen aan dat een tekort aan personeel een probleem is. Dat percentage lag een jaar eerder nog op bijna 40. Aangezien het tekort aan overig logistiek personeel, bijvoorbeeld planners, juist is toegenomen, lijkt een afname van het chauffeurstekort een logische verklaring voor deze daling.

Arbeidsmarkt blijft krap

De problemen rondom het gebrek aan truckbestuurders zijn echter nog zeker niet voorbij. In het derde kwartaal van het afgelopen jaar waren er 86.873 truckbestuurders. Een kwartaal eerder waren dat er nog 87.690. Het is voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2015 dat het aantal vrachtwagenchauffeurs daalt.

Ander logistiek personeel

Uit cijfers van het UWV blijkt dus een afname van het chauffeurstekort, maar juist een toename van de schaarste aan ander logistiek personeel. Sinds begin vorig jaar is dit tekort de hoogte in geschoten. In de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar was er een schreeuwend tekort aan planners en ander logistiek personeel. Zo waren er in het derde kwartaal 13.600 vacatures, tegenover 10.500 in dezelfde periode van 2018. Daarmee sloot het derde kwartaal aan bij de ontwikkelingen in de eerste twee kwartalen van vorig jaar, toen er ook al een forse stijging van het aantal vacatures was.

Ondernemersvertrouwen

Het STL heeft ook gekeken naar het vertrouwen bij ondernemers in transport en logistiek. Hier lijkt enigszins de klad in te komen. Waar ondernemers aan het begin van het tweede en derde kwartaal van vorig jaar nog positief naar de toekomst keken, is dat aan het begin van het vierde kwartaal ‘neutraal’. Dit houdt in dat het aantal bedrijven dat een omzetstijging verwachtte, net zo groot was als het aantal dat een krimp van de omzet dacht te gaan boeken.

Een oorzaak geeft het sectorinstituut niet, maar wellicht dat signalen van een afkoelende economie hierbij een rol hebben gespeeld. Zo stagneerde de economische groei en waren er aanhoudende handelsspanningen. Op landelijk niveau kwamen daar de problemen rondom stikstof en pfas bij, waar vooral de bouw en de agrarische sector last van hebben. Beide branches zijn belangrijk voor de logistiek. Bij het ondernemersvertrouwen gaat het niet alleen om wegtransporteurs, maar ook om luchtvracht, spoorvervoer, zeevaart en opslag.

 

Bron: Nieuwsblad Transport