Coronacrisis: het uitstel van betaling voor belastingschulden loopt af, en nu?

Bovenstaande vraag zal, denk ik, veel ondernemers de komende tijd bezig houden. Inmiddels hebben we namelijk kunnen vernemen dat aan zo’n 185.000 ondernemers uitstel van betaling is verleend in verband met de coronacrisis. In eerste instantie heeft de Belastingdienst aan iedere ondernemer die hierom verzocht 3 maanden uitstel van betaling verleend, maar het einde van deze 3 maanden is inmiddels voor veel ondernemers in zicht.

Wat nu?

Helaas is dat nog niet helemaal duidelijk. Wel kunnen we deze ondernemers enigszins gerust stellen. Er zijn mogelijkheden om na deze 3 maanden een verlenging van het uitstel van betaling aan te vragen. Hoe je dat kunt doen? Schriftelijk of via een online formulier. Daarbij zal extra informatie aangeleverd moet worden. Welke informatie dat is, is afhankelijk van de hoogte van de belastingschuld en de rechtsvorm. De Belastingdienst geeft uitdrukkelijk aan dat ze de verzoeken met bijbehorende informatie graag ontvangen via het online formulier, maar op dit moment is dat formulier nog niet beschikbaar. En dat terwijl er ondernemers zijn waarbij de 3 maanden termijn al verlopen is. Ook zij kunnen blijkbaar wachten op het beschikbaar komen van het online formulier. Naar verwachting zal dit 29 juni zijn. Het lijkt er dus op dat iedere ondernemer die eerder uitstel van betaling heeft aangevraagd in ieder geval uitstel van betaling heeft tot 29 juni.

Daarnaast ben ik benieuwd of er deze keer meer aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid voor intermediairs om online een verlenging van het uitstel van betaling aan te kunnen vragen voor hun cliënten. Voor de eerste aanvraag konden intermediairs namelijk gebruik maken van hun eigen persoonlijke DigiD. Dat lijkt mij niet de meest gewenste manier, waardoor er waarschijnlijk genoeg intermediairs zijn die gekozen hebben voor de schriftelijke variant. En dat is nu net wat de Belastingdienst zo veel mogelijk probeert te voorkomen.

Een passende betalingsregeling

Een ondernemer kan dus verzoeken om verlenging van het reeds verleende uitstel van betaling. Doet hij dit niet of wordt dit langere uitstel niet verleend dan wordt de ondernemer altijd eerst in de gelegenheid gesteld om een passende betalingsregeling te treffen voor de openstaande belastingschulden. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft inmiddels al aangegeven dat maatwerk per ondernemer niet uitvoerbaar is vanwege de grote mate waarin gebruik is gemaakt van de uitstelregeling. Er wordt daarom gekeken naar een mogelijke betalingsregeling per sector. Ik kan me bijna niet anders voorstellen dan dat het nog wel even duurt voordat er een passende betalingsregeling per sector is vormgegeven. Dat binnen bepaalde sectoren afwijkende regelingen overeengekomen moeten worden voor deelsectoren sluit ik ook niet uit. Toegezegd is echter dat de Kamer deze zomer geïnformeerd wordt over het plan van aanpak. De zomer is pas net begonnen dus wat dat betreft heeft de staatssecretaris nog even de tijd.

En in de tussentijd? Ik ga er van uit dat de ondernemer in de tussentijd de oude openstaande belastingschulden niet hoeft te betalen. En nieuwe belastingschulden? Wordt daarvoor dan geen uitstel van betaling meer verleend? Kan het systeem van de Belastingdienst dit onderscheid op makkelijke wijze maken? Zo ja, dan verwacht ik dat nieuwe belastingschulden tijdig betaald moeten worden indien er geen verlenging van het reeds verleende uitstel van betaling is aangevraagd en toegekend.

Duidelijkheid

Laten we voorop stellen dat het in deze tijden zeer prettig is dat de mogelijkheid tot uitstel van betaling voor belastingschulden geboden wordt. Toch zou het voor ondernemers fijn zijn als er wat meer duidelijkheid zou komen over wat hen te wachten staat. De meeste ondernemers willen namelijk graag tijdig aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Daarover bestaat nu onzekerheid. Wanneer moet wat precies betaald zijn? Hoe en wanneer kan precies om verlenging van het uitstel van betaling worden verzocht? En wat als dat niet verleend wordt? Wat staat ze dan te wachten? Onduidelijkheid waar geen enkele ondernemer op zit te wachten in deze toch al onzekere tijden.

Zou het daarom niet verstandiger zijn om het uitstel van betaling in het algemeen te verlengen tot 1 oktober, zodat de tussenliggende periode door de staatssecretaris en de medewerkers van de Belastingdienst volledig benut kan worden om passende betalingsregelingen vorm te geven en ondernemers hierover ruim voor 1 oktober te informeren? Naast het feit dat het de overheid werk bespaart om alle verzoeken tot verlenging van uitstel van betaling in behandeling te nemen, scheelt het de ondernemer ook extra werk en extra kosten om de verlenging van het uitstel van betaling aan te vragen. Een extra kostenpost waar een ondernemer die toch al in de financiële problemen zit niet echt op zit te wachten.

Ondanks dat er nog genoeg onduidelijkheden zijn met betrekking tot de verlenging van het uitstel van betaling, hopen wij je toch gerust te kunnen stellen met de informatie die we nu wel al hebben. Uiteraard kun je met vragen over je persoonlijke situatie ook altijd terecht bij je eigen OOvB adviseur.

Meer fiscaal nieuws