Coronamaatregelen: Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Afgelopen week heeft het kabinet aangekondigd het steunpakket uit te breiden. Wat dit betekent voor jou?

Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

 

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun.

De uitbreidingen in TVL Q1 2021 op een rij:

  • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.
  • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
  • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd en verhoogd naar 21%, met een maximum van € 200.000.

Deze uitbreidingen gelden ook voor TVL Q2 2021, met uitzondering van de Voorraad Gesloten Detailhandel. TVL Q1 2021 aanvragen kan vanaf begin februari.

Daarnaast komt er een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De nieuwe regeling wordt de komende maanden nog nader uitgewerkt.

TOZO

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

NOW

Voor de NOW heeft het kabinet voor het tweede kwartaal van 2021 besloten de eerdere gekozen afbouw van de regeling los te laten. De parameters in de NOW, zoals het vergoedingspercentage en de omzetgrenzen, blijven voor het tweede kwartaal dus ongewijzigd ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Dit betekent dat het verhoogde vergoedingspercentage van 85% ook in het tweede kwartaal van 2021 van kracht blijft, de loonsomvrijstelling maximaal 10% blijft bedragen, het minimaal omzetverlies 20% is, en de maximale vergoeding gebaseerd blijft op tweemaal het dagloon.

Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.

Overig

Naast de drie genoemde en waarschijnlijk meest bekende regelingen zijn er nog diverse sector specifieke regelingen, zoals voor de evenementenbranche en landbouw. En verder komt er nog een kredietregeling voor bedrijven die een doorstart willen maken met behulp van de per 1 januari 2021 in werking getreden Wet homologatie onderhands akkoord.

Heb je vragen over de steunmaatregelen of wil je meer informatie wat het betekent voor jouw situatie, neem dan contact met ons op.