Het einde van het bijzonder uitstel van betaling is in zicht

Je moet weer gaan betalen!

Op 1 juli eindigt het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Heb je van deze regeling gebruik gemaakt? Dan is het belangrijk dat je vanaf 1 juli weer alle nieuwe betalingsverplichtingen gaat voldoen.

Wat betekent dit concreet?

  • Aangiften omzetbelasting over het 2e kwartaal 2021 of de periode juni 2021 dienen uiterlijk 31 juli betaald te zijn.
  • Aangiften loonheffingen over de periode juni 2021 of de 6e vierwekenperiode dienen uiterlijk 31 juli betaald te zijn.
  • Aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die opgelegd worden dienen voortaan weer tijdig te worden betaald. De uiterste betaaldatum staat vermeld op de aanslag.
  • De op 30 juni 2021 nog niet vervallen termijnen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2021 en de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2021 dienen weer tijdig betaald te worden! Er wordt dus geen uitstel van betaling verleend voor het gehele bedrag van de voorlopige aanslag maar slechts voor de termijnen die reeds voor 1 juli 2021 zijn vervallen. Kun je de komende termijnen van de voorlopige aanslag niet betalen dan is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Voldoe je tijdig aan je nieuwe betalingsverplichtingen dan krijg je voor de aanslagen die onder het corona uitstel vallen de mogelijkheid om deze in 60 maanden af te betalen. De eerste betaling dient vanaf 1 oktober 2022 plaats te vinden. Je krijgt een brief van de Belastingdienst met daarin de openstaande belastingschulden, het maandbedrag van de betalingsregeling en de voorwaarden van de betalingsregeling.

Liep het uitstel van betaling i.v.m. corona eerder af dan 1 juli? Dan moet je vanaf het moment dat het uitstel van betaling af liep weer tijdig aan je nieuwe betalingsverplichtingen voldoen.

Voor vragen over jouw specifieke situatie kun je uiteraard terecht bij je adviseur van OOvB.