CPB raadt nieuwe coronasteun af

Het Centraal Planbureau adviseert de overheid om na afbouw van de coronasteun voorzichtig te zijn met nieuwe steun, als Corona onverhoopt opnieuw de kop op steekt.

Het CPB beredeneert dat er voldoende normale regelingen zijn die ondernemers kunnen helpen. Bovendien, zo redeneert het CPB, zijn bedrijven goed voorbereid en hebben ze voldoende ervaring kunnen opbouwen met nieuwe besmettingsgolven.

Een andere reden is, zo vindt het CPB, dat ondernemers vooral moeten blijven vertrouwen in hun creativiteit en ondernemerschap. Als er een overheid is, die klaarstaat met hulp, kan dat leiden tot een gemakzuchtige houding die innovatief ondernemerschap in de weg staat, aldus het CPB. Wanneer bedrijven noodgedwongen op slot zouden moeten, is hulp natuurlijk noodzakelijk. Toch is het planbureau ervan overtuigd dat de overheid haar invloed vooral dient aan te wenden voor omscholingsprogramma’s en schuldsaneringsregelingen voor levensvatbare bedrijven.

Bron: CPB.nl