De impact van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) op het MKB

Ook wij van OOvB krijgen te maken met duurzaamheid. Vanaf boekjaar 2024 zijn bedrijven namelijk verplicht te rapporteren over de impact die bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu.

Welke impact dit heeft op het MKB beschrijft Marloes Geerts, Accountant-Administratieconsulent, in de wekelijkse OOvB-blog.

Probeer het maar eens, een hele dag doorkomen zonder het woord duurzaamheid te zien of te horen. Het is ook doorgedrongen tot bijna ieder nieuwsbericht binnen de accountancy. De reden hiervan is wellicht bekend. April vorig jaar heeft de EU de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  aangenomen.  Het komt er kort op neer dat vanaf boekjaar 2024 bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact die de bedrijfsactiviteiten hebben op mens en milieu. Deze duurzaamheidsrapportage wordt een verplicht onderdeel bij de financiële rapportage voor grote bedrijven.

De accountant is aangewezen om de controle van deze duurzaamheidsrapportage uit te voeren.

Voor grote bedrijven heeft de CSRD een enorme impact, want dit is een geheel nieuwe manier van rapporteren over de activiteiten van je bedrijf. Kan het MKB nu opgelucht ademhalen en achteruit gaan zitten? Dat is helaas niet het geval. De CSRD zal ook impact op het MKB hebben.

Ten eerste is er een direct effect vanuit de regelgeving zelf. De CSRD is uitgewerkt in een raamwerk van standaarden: de ESRS-standaarden. In deze standaarden staat waar over gerapporteerd dient te worden, aan welke voorwaarden voldaan moet worden en hoe dit getoetst wordt. De ESRS standaarden zijn in een eerste concept gereed, maar nog niet definitief vastgesteld. Wanneer de ESRS standaarden definitief worden volgen hieruit ook standaarden voor het MKB. Hoe deze er uitzien is nu nog onbekend, maar duidelijk is wel dat er ook regels voor het MKB gaan volgen. De planning nu is dat dit gaat spelen over boekjaar 2026.

Daarnaast is er een indirect effect vanuit de regelgeving. Grote bedrijven moeten veel data verzamelen om over te rapporteren. De rapportage beslaat een drietal hoofdonderwerpen: Natuurlijk, Sociaal en Menselijk. Deze worden onderverdeeld in een aantal deelonderwerpen en over al deze onderwerpen zal het bedrijf moeten rapporteren. Daarbij wordt gekeken naar de gehele waardeketen van het bedrijf. Een duidelijk voorbeeld is de co2 uitstoot van een bedrijf dat machines bouwt en verkoopt. Wanneer dit bedrijf haar rapportage opstelt moet zij aangeven hoeveel co2 zij uitstoten bij de fabricage van de machines. Maar ook de co2 uitstoot van de productie van ingekochte materialen zal mee moeten worden genomen en van het transport naar de eindgebruiker. Wanneer je als MKB levert aan een groot bedrijf kan het zijn dat er gevraagd gaat worden naar dit soort zaken. Wanneer je bedenkt dat de rapportage verplichting een hele brede basis heeft, wordt ook duidelijk dat CSRD snel bij het MKB uit kan komen.

Naast CSRD gaat duurzaamheid ook op andere vlakken een steeds grotere rol spelen. Zo speelt duurzaamheid een steeds grotere rol bij het aangaan van financieringen. Ook legt de regering regels op om duurzamer te worden, denk aan het verplichte energielabel C voor kantoorpanden. En wordt de roep voor duurzaamheid vanuit de consumenten ook groter.

Gelukkig toont onderzoek aan dat duurzaam ondernemen loont. Duurzaamheid biedt dus ook kansen voor het MKB. Een kans zien is mooi, ervoor gaan is pas echt ondernemerschap.

Mijn advies is om tijdig te schakelen met je accountant wanneer er een informatieverzoek komt vanuit derden inzake duurzaamheid. Onze Financieringsdesk staat klaar voor vragen inzake duurzaamheid en financieringen, evenals onze adviseurs die graag met je sparren over de mogelijkheden binnen jouw bedrijf.