De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Sinds 1 januari 1994 is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen. Ook kleinere werkgevers met weinig personeel dienen over een RI&E te beschikken. Deze wettelijke verplichting is vastgelegd de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wist je dat maar de helft van alle bedrijven beschikt over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?

Als u geen RI&E maakt, kan de Nederlandse Arbeidsinspectie hiervoor een boete opleggen. Bedrijven die hun risicomanagement niet goed hebben geregeld nemen hiermee dus een risico.

Daarnaast belangrijk om te melden is dat verzekeraars verwachten dat de RI&E binnen je onderneming op orde is. Zij stellen een deugdelijke RI&E tegenwoordig ook vaak als eis bij het afsluiten of voortzetten van een brand-, verzuim- of aansprakelijkheidsverzekering.

Het opstellen van een RI&E is een proces dat bestaat uit 3 concrete stappen:

  1. De risico-inventarisatie: hierbij wordt een overzicht gemaakt met alle bedrijfsrisico’s die op de werkvloer kunnen voorkomen.
  2. De risico-evaluatie: elk risico wordt gewogen op basis van kans en impact, zodat je een prioritering krijgt voor het plan van aanpak.
  3. Het plan van aanpak: per gewogen risico worden concrete maatregelen beschreven om risico’s te kunnen aanpakken bij de oorzaak.

In de praktijk laten de meeste ondernemingen het opstellen van de RI&E over aan externe deskundigen.

Ook brancheorganisaties bieden vaak hulp aan bij het opstellen van een RI&E. Het voordeel daarvan is dat bedrijven met maximaal 25 werknemers die de erkende branche RI&E van hun branche gebruiken, vrijstelling kunnen krijgen van de RI&E-toetsing.

Het einde van het jaar nadert, dus is het tijd om goede voornemens te maken. Heb je binnen je onderneming nog geen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), dan is het verstandig om hier in 2024 eens aandacht aan te besteden.