Dienstverlenende ondernemer dient aandacht te geven aan ‘veiligheid’ op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer gaat verder dan persoonlijke beschermingsmiddelen en waarschuwingsborden. Er zijn namelijk drie soorten van veiligheid te definiëren.

Dienstverlenende ondernemer dient aandacht te geven aan ‘veiligheid’ op de werkvloer

In eerste instantie is dat natuurlijk de fysieke veiligheid, gericht op het voorkomen van ongevallen en lichamelijk letsel. In tweede instantie is dat de sociale veiligheid, die aangeeft hoe je met elkaar omgaat op het werk, bijvoorbeeld hoe je omgaat met inclusiviteit. En tenslotte is er ook nog de psychologische veiligheid, die vooral aangeeft hoe je geaccepteerd en gezien wordt op je werk.

Vooral in omgevingen waar veel jonge professionals actief zijn, is het van belang om als ondernemer bewust te zijn van de werkcultuur en de sociale omgangsvormen. Zo blijkt dat ondernemingen waar een prettige en open bedrijfscultuur heerst, veel minder uitval door stress en burn-out plaatsvindt dan bij bedrijven waar dat niet van toepassing is. Ook blijkt dat wanneer medewerkers zich gezien en gehoord voelen, de loyaliteit veel groter is.