Digitalisering biedt voordelen, maar ook nadelen!

De verdergaande digitalisering biedt vele voordelen. Echter, een aantal uitdagingen vragen om voortdurende aandacht. Eén van deze uitdagingen? Cybercriminaliteit. Vooral bij zakelijke dienstverleners, waar het gebruik van digitale netwerken gemeengoed is. Zowel VNO-NCW als MKB Nederland dringen er bij de regering op aan dat er meerjarige actieplannen dienen te komen voor aanpak en ondermijning van cybercriminaliteit.

Door een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid zou de pakkans omhoog dienen te gaan.

Bedrijven dienen bijvoorbeeld ook veel sneller geïnformeerd te worden over kwetsbare en gehackte ict-systemen of op de hoogte gesteld worden van mogelijke hack-aanvallen.

Vooral MKB Nederland blijft erop hameren dat cybersecurity een gezamenlijke verantwoordelijkheid is tussen overheid en bedrijfsleven. En juist omdat specifieke kennis zo verspreid aanwezig is, is samenwerking van belang.

Deze zorg sluit naadloos aan bij de bevindingen van AON, een grote verzekeraar, die jaarlijks een risicorapport Cyberveiligheid uitbrengt. In dit rapport wordt gesteld dat op dit moment maar liefst 2 op 3 bedrijven niet goed is beveiligd tegen ransomware, phishing mails en computerhacks.