DNB stelt dat verplichte loondoorbetaling bij ziekte rem zet op groei van ‘vaste’ banen

In de economische analyse van DNB blijkt dat de oppertoezichthouder van de banken het aankomende kabinet aanmoedigt om opnieuw te kijken naar de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. De positie van ondernemers in het MKB vraagt extra aandacht, zo vindt DNB. De verplichte 2-jarige loondoorbetaling is een grote drempel om medewerkers een vast contract aan te bieden.

DNB stelt dat verplichte loondoorbetaling bij ziekte rem zet op groei van ‘vaste’ banen

De flexibele arbeidscontracten, die inmiddels gemeengoed lijken, hebben weliswaar gezorgd voor een stevige economische groei. Tegelijkertijd is het zo dat een grote groep van werkenden ongewenst lang dient te werken op basis van een flexibel contract. De verplichtingen in het vaste contract zijn voor vele MKB ondernemers een hindernis om medewerkers in vaste dienst te nemen.Hoewel de Sociaal Economische Raas (SER) onlangs het advies heeft gegeven om bij tegenvallende economische bedrijfsresultaten de arbeidsduur van vaste contracten te verlagen, blijft de verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar van kracht.

DNB staat dan ook achter de voorstellen zoals die in de commissie Borstlap zijn gepresenteerd, waarbij de verkorting van loondoorbetaling bij ziekte wordt voorgesteld. Echter, het is aan het nieuwe kabinet om er iets mee te doen.