Dossier ZZP: Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie van start

Over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) is al veel gezegd, ook hier. In 2016 werd hiermee een systeem van modelovereenkomsten ingevoerd. Als zo’n door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst wordt gebruikt, is de ZZP-er aan te merken als zelfstandige en hoeven geen loonheffingen afgedragen te worden. Dit systeem volgde de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) op.

Een probleem hierbij is dat de modelovereenkomst in de praktijk ook nageleefd moest worden, waardoor er per saldo toch weinig zekerheid vooraf is in een groot aantal gevallen. Ook werden veel overeenkomsten voorgelegd en was er veel onduidelijkheid over de criteria, waardoor de handhaving nog steeds op een laag pitje staat.

Er wordt daarom gewerkt aan een nieuw systeem om zekerheid vooraf en handhaving achteraf mogelijk te kunnen maken. Het systeem waarover nu gedacht wordt omvat een opdrachtgeversverklaring die kan worden aangevraagd met een webmodule.

De webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), is op 11 januari 2021 opengesteld. Zie deze link. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is.

De module geeft op basis van ingevulde informatie een van de volgende oordelen:

  • Opdrachtgeversverklaring: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht.
  • Indicatie voor dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Geen oordeel mogelijk: op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

Let op! Dit betreft alleen maar een pilot die zes maanden gaat lopen, zonder zekerheid dat het systeem er ook daadwerkelijk komt, en de uitkomsten hebben in de pilotfase ook geen juridische status. Het invullen gebeurt ook anoniem.

Pas na de pilotfase zal het volgende kabinet een beslissing nemen over op het opstarten van de handhaving door de Belastingdienst bij het toezicht op arbeidsrelaties van ZZP-ers, op z’n vroegst vanaf 1 oktober 2021. Tot dan blijft het systeem van modelovereenkomsten nog gelden, al blijft de handhaving van de Wet DBA in ieder geval tot die datum ook beperkt tot gevallen van duidelijke belastingontduiking.

Er is dus beweging in dit dossier, maar nog geen nieuw systeem, zodat ondernemers op dit moment in de praktijk nog steeds in een lastige situatie kunnen zitten. Uiteraard zijn wij graag bereid jou daarbij te ondersteunen!

Meer juridisch nieuws: