Compensatieregeling bij transitievergoeding

In april j.l. hebben wij geschreven over slapende dienstverbanden en het aanvragen van compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 januari 2021 is het voor kleine werkgevers ook mogelijk om compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV aan te vragen bij bedrijfsbeëindiging in geval van pensionering of overlijden.

Wanneer een werkgever een dienstverband wenst te beëindigen, dan is de werkgever wettelijk verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Ook wanneer het bedrijf wordt beëindigd wegens overlijden of pensioen van de werkgever en er ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen plaatsvindt, hebben werknemers recht op een transitievergoeding.

Voor kleine werkgevers heeft het betalen van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in geval van pensionering of overlijden veelal onwenselijke gevolgen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld genoodzaakt zijn om hun privévermogen aan te spreken indien zij niet over de financiële middelen beschikken om de transitievergoedingen te betalen.

Anders dan slechte economische omstandigheden vallen overlijden en pensionering buiten het gewone ondernemersrisico van een werkgever. Daarom is er ook een compensatieregeling ingesteld voor het geval kleine werkgevers werknemers ontslaan wegens bedrijfsbeëindiging in geval van pensionering of overlijden.

Onder de volgende voorwaarden kunnen werkgevers/nabestaanden, de betaalde transitievergoeding wegens bedrijfsbeëindiging in geval van pensionering of overlijden, terugkrijgen:

  • er is sprake van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming van werkgever;
  • het betreft een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in dienst);
  • de werkgever heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt/is overleden;
  • de transitievergoeding was verschuldigd in verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst in een bepaalde periode;
  • er moet voor tenminste één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging.

 

Voor transitievergoedingen die door de werkgever of zijn nabestaanden zijn betaald op of na 1 januari 2021 kan compensatie worden aangevraagd als aan de voorwaarden is voldaan.

Mocht je vragen hebben over de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.