Driekwart van ondernemers wil bedrijf verkopen binnen tien jaar

Uit onderzoek van een bedrijfsovername monitor blijkt dat maar liefst driekwart van de ondernemers eraan denkt om hun bedrijf binnen 10 jaar te verkopen. Dat heeft, volgens de onderzoekers, vooral te maken met het onzekere klimaat. Overigens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat zo’n 70% ook nog wel iets ziet in uitbreiding of een overname. De motivatie hiervan heeft dan weer te maken om zodoende het eigen bedrijf uiteindelijk onder betere condities te kunnen verkopen.

Driekwart van ondernemers wil bedrijf verkopen binnen tien jaar

Dat het niet alleen bij intenties blijft, blijkt uit de toename van het aantal bedrijfsverkopen in het afgelopen jaar. Uit marktcijfers blijkt dat er in 2021 ruim de helft meer overnames of fusies hebben plaatsgevonden dan in 2020. De onderzoekers geven aan dat ondernemers veel zakelijker naar hun bedrijf zijn gaan kijken. Daarbij wordt vooral gekeken naar datgene wat goed is voor het bedrijf en wat de eventuele rol van henzelf daarin zou zijn. Veel ondernemers onderzoeken daarbij op welke wijze ze de waarde van hun bedrijf (of een deel ervan) kunnen veiligstellen.

Dit risicomijdende gedrag heeft direct effect op een mogelijk verkooptraject. Ook dat laat zich zien in de cijfers. Want slechts een kwart van de ondernemers zou het prettig vinden als hun bedrijf wordt gekocht of voortgezet binnen de familie. Het merendeel verkoopt liever aan een ‘onbekende’ partij, zodat een optimale prijs bedongen kan worden, en mogelijke risico’s niet als een boemerang terugkomen.

Ook bij OOvB adviseurs en accountants worden we meer en meer betrokken bij bedrijfsovername en of bedrijfsoverdracht. Dus, wil je daar meer over weten? Aarzel niet om eens contact op te nemen met je OOvB bedrijfsadviseur.