Een einde aan het oneindig lenen van je eigen B.V.

Per 1 januari 2023 heeft de overheid een einde gemaakt aan het oneindig lenen van de eigen B.V. Hiervoor is de wet excessief lenen ingevoerd. Is dat een goede of een kwalijke zaak? En is het eigenlijk wel iets nieuws? 

De antwoorden op deze vragen worden gegeven door Wendy Sanders, de schrijfster van deze OOvB-blog. Wendy is Register Belastingadviseur en werkzaam bij de vestiging Cuijk. 

 

Wet excessief lenen

Per 1 januari 2023 mag een aandeelhouder samen met zijn fiscaal partner nog maar een maximaal bedrag lenen bij de eigen B.V.
Kort samengevat zijn de regels in hoofdlijnen als volgt:

  • Het maximale bedrag dat geleend mag worden bij de eigen B.V. is € 700.000
  • De eerste peildatum voor dit bedrag is 31 december 2023
  • Leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd. Vanaf 1 januari 2023 geldt hierbij als extra voorwaarde dat hiervoor een hypotheekrecht moet zijn gevestigd ten gunste van de B.V. Deze extra voorwaarde geldt niet als de lening voor de eigen woning al bestond op 31 december 2022.

Indien er meer geleend wordt dan dit bedrag van € 700.000 dan wordt het meerdere voor de belastingheffing aangemerkt als een dividenduitkering. Dat betekent dat er in 2023 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd is over het meerdere. 

Een goede of een kwalijke zaak

Als je het mij vraagt, ligt de waarheid zoals zo vaak in het midden. Voor oplopende rekening-courant schulden van de aandeelhouder aan de eigen B.V. heb ik er wel begrip voor. Vaak zijn de redenen van deze oplopende rekening-courant schulden consumptieve uitgaven van de aandeelhouder. Nu denk ik dat er geen enkele bank is waar je een consumptief krediet kunt afsluiten voor meer dan € 700.000. Dus dat de overheid stelt dat er in dit geval sprake is van een dividenduitkering vanuit de B.V. aan de aandeelhouder daar kan ik me wel wat bij voorstellen.

Maar vanuit privé een lening aan gaan bij je eigen B.V. omdat je in privé met dat geld een beleggingsobject zoals onroerend goed wil aankopen, valt ook onder deze regeling. En dat terwijl ik denk dat je voor deze doeleinden onder zakelijke voorwaarden, met hypotheekrecht, ook een lening aan kunt gaan bij een bank. Waarom dan niet tegen dezelfde zakelijke voorwaarden bij de eigen B.V.? Wat dat betreft schiet de nieuwe wetgeving naar mijn mening dan ook een beetje door. En waarom?

Is het iets nieuws?

Eigenlijk is het weinig nieuws. Het is altijd al zo geweest dat de Belastingdienst bij lenen van de eigen B.V. tegen onzakelijke voorwaarden zonder voldoende reële dekking, kan stellen dat er sprake is van een dividenduitkering door de B.V. aan de aandeelhouder (of loon of zelfs afkoop van het pensioen/lijfrente in eigen beheer). En dat is nu nog steeds zo, ook als de schulden aan de B.V. wel onder de € 700.000 blijven. Dus het blijft opletten! Maar om dat te kunnen stellen, moet de Belastingdienst natuurlijk wel controles uitvoeren. En dat gaat nu eenmaal niet bij iedere belastingplichtige. Door middel van de nieuwe wet excessief lenen, is de controle op schulden van meer dan € 700.000 aan de eigen B.V. beter in zicht.

Wat de achtergrond van de invoering van de nieuwe wet excessief lenen ook is, feit blijft dat je er als aandeelhouder van je eigen B.V. rekening mee moet houden. Heb je vragen over wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met je adviseur van OOvB.