Einde teruggaaf middeling in zicht

Wendy Sanders, fiscalist bij de vestiging Cuijk, laat in haar blog weten dat er een einde in zicht is betreffende de teruggaaf middeling. Wat dit inhoudt en waarom deze teruggaaf middeling door de overheid afgeschaft wordt lees je allemaal in de OOvB blog van deze week.

In augustus 2021 heeft mijn collega in zijn blog uitgelegd hoe de middelingsregeling werkt. Indien je over meerdere jaren wisselende inkomsten hebt, kan een beroep op de middelingsregeling leiden tot een teruggaaf van belasting. Denk hierbij aan werknemers die een éénmalige ontslagvergoeding ontvangen, maar ook aan ondernemers met wisselende resultaten.

Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de coronamaatregelen, maar ook ondernemers die met hun onderneming stoppen hebben vaak in het laatste jaar te maken met extra winst (stakingswinst).

Middeling zorgt er in dat geval voor dat belasting betaalt wordt over een gemiddeld inkomen gedurende drie aaneengesloten jaren. Pieken en dalen worden daarmee geneutraliseerd en dat zorgt naar mijn idee voor een meer rechtvaardige belastingheffing.

Onderzoek

In 2018 is door de overheid onderzoek gedaan naar het gebruik van de middelingsregeling. Hierin werd onder andere het volgende geconstateerd:

  • de regeling is te onbekend waardoor er niet altijd een beroep op wordt gedaan;
  • de regeling is te weinig doeltreffend;
  • doordat er tegenwoordig nog maar twee tariefschijven zijn, zal er steeds minder vaak recht bestaan op een middelingsteruggaaf;
  • de regeling leidt tot relatief hoge administratieve lasten en uitvoeringskosten voor burger en overheid.

Volgens mij zijn dat allemaal geen redenen om de middelingsregeling af te schaffen, maar juist redenen om (de uitvoering en bekendheid van) de regeling te verbeteren. Juist de mensen die nog wel voor een teruggaaf in aanmerking komen, hebben te maken met een scheve verhouding van belastingheffing wanneer je dit over meerdere jaren bekijkt. Toch heeft de nieuwe regering inmiddels besloten om de gehele middelingsregeling af te schaffen.

Afschaffing

Het laatste tijdvak waarover middeling kan worden aangevraagd is 2022-2024. Voorlopig kunnen we hier dus nog wel mee uit de voeten. Te zijner tijd kun je hier op in spelen door bijvoorbeeld je onderneming niet begin 2025 te beëindigen of te verkopen, maar eind 2024. Zo kan het stakingsjaar met stakingswinst nog meegenomen worden in de middelingsregeling. Na 2024 wordt het nog belangrijker om het inkomen te sturen waar dat mogelijk is. Als ondernemer kun je bijvoorbeeld denken aan het naar voren halen of uitstellen van investeringen, willekeurig afschrijven of de stakingswinst omzetten in een lijfrente.

Het afschaffen van de middelingsregeling zorgt weliswaar voor minder werk voor de overheid, maar voor meer werk voor de adviseur. Uiteraard kun je bij ons terecht voor advies over je persoonlijke situatie.

Eerdere blogs: