Financiering eigen woning, wat is verstandig?

Je hoort en leest het overal: de krapte op de woningmarkt. Ben je toch een van de gelukkigen die een woning heeft kunnen bemachtigen dan sta je voor de volgende keuze; hoe ga ik deze financieren? Rob Siroen, werkzaam bij de vestigingen Cuijk en Heesch is deze week de OOvB blogger. Hij beschrijft diverse financieringen en fiscale gevolgen. Doe er vooral je voordeel mee!

Er is krapte op de woningmarkt. En de hypotheekrente is nog steeds erg laag. Dit drijft de woningprijzen tot grote hoogte. Rente die betaald wordt voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning is fiscaal aftrekbaar. De betaalde rente mag dus in mindering worden gebracht op het inkomen in de belastingaangifte. Gelet op diverse wetswijzigingen, de stijgende woningprijzen en de lage rente is het verstandig kritisch te kijken naar de wijze van financiering van de aankoop en/of verbouwing van de eigen woning. In deze blog som ik enkele wettelijke kaders rondom de eigen woning op en sluit ik af met een tip.

De verwerking van de eigen woning in de belastingaangifte

In de aangifte inkomstenbelasting wordt de eigen woning bijgeteld op basis van de WOZ-waarde en is de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Een voorbeeld ter verduidelijking op basis van een volledig gefinancierde woning met een (WOZ-)waarde van € 400.000:

  • Bijtelling waarde eigen woning als inkomen (0,5%)   € 2.000  
    Aftrek betaalde hypotheekrente (stel 1,5%   € 6.000 -/-  
    Aftrekpost in aangifte inkomstenbelasting (box1)   € 4.000 -/-  
    Belastingvoordeel (37,1%)   € 1.484  

 

De Belastingdienst betaalt dus afgerond “slechts” 25% (€ 1.484 / € 6.000) mee aan de rente van het eigen huis. Het restant (75%) betaal je uit je eigen portemonnee.

Diverse wettelijke wijzigingen in de loop der jaren

In de politiek lag het, zeker in de tijd van hogere rentepercentages, heel gevoelig om de aftrek van hypotheekrente ter discussie te stellen. Wel zijn er de afgelopen jaren diverse regelingen ingevoerd om deze fiscale “subsidie” in stapjes te verkleinen, namelijk:

  • De winst bij verkoop van een woning moet in een vervangende nieuwe woning worden gestopt. Slechts de rente over het meerdere is aftrekbaar
  • Schenkingen van ruim € 100.000 voor de koop van een woning of aflossing van een woningschuld zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Hierdoor wordt er minder geleend voor woningen
  • Rente op (nieuwe) leningen is slechts aftrekbaar als de lening gedurende maximaal 30 jaar wordt afgelost. Door aflossingen daalt de schuld en daarmee de aftrek van rente

 

Al deze regelingen maken het van belang om kritisch te kijken naar de manier van financieren van het huis.

Koop of verbouwing eigen woning, wat nu doen met de financiering?

Omdat de rente op spaartegoeden (ook) laag is, kan het financieel interessant zijn om spaargeld aan te wenden voor de koop of verbouwing van de woning. Een alternatief kan ook zijn om juist geld te lenen voor die aankoop of verbouwing en de lening zo vorm te geven dat deze schuld in box 3 valt en zo de belastingheffing in die box verlaagt. Hiervoor is deskundige begeleiding een vereiste. Wat een verstandige keuze is, is maatwerk dat afhangt van persoonlijke wensen en financiële omstandigheden.

Tip!

Ter afsluiting nog een tip door je woning te laten taxeren. Door de gestegen woningprijzen en door aflossing van de eigenwoningschuld, zal er een lagere schuldverhouding zijn. Die lagere schuldverhouding betekent vaak een lager rentetarief. De kosten van een taxatierapport zijn daardoor vaak snel terug verdiend.

Andere blogs: