Eindejaarstips 2022

Nog een kleine 7 weken en dan beginnen we aan het jaar 2023. Fiscaal gezien is er nog even tijd om bepaalde beslissingen nog even af te wegen. Cor van den Broek, Register Belastingadviseur, wijst je alvast op de eindejaarstips van 2022. De wekelijkse OOvB-blog staat vol met tips die van belang kunnen zijn voor jou en/of je onderneming. 

 

Voor IB ondernemers

Afstorten banksparen:

Wanneer je een pensioentekort hebt, of als zelfstandig ondernemer je inkomen verdient, kun je jaarlijks een bedrag afstorten in banksparen (geblokkeerde rekening bij een bank). Het te storten bedrag is per persoon afhankelijk en dient vooraf berekend te worden. Het bedrag dat je afstort, komt in mindering op je inkomen en bespaart derhalve op korte termijn inkomstenbelasting. De toekomstige uitkeringen uit de bankspaarrekening zijn belast, maar veelal tegen een lager belastingtarief. Je kunt ook je Fiscale OudedagsReserve afstorten in banksparen.

Vorming voorziening voor groot onderhoud, asbestverwijdering, etc.:

Wanneer je winst in 2022 hoog uitvalt en je bedrijfspand moet  nog aangepakt worden, bijvoorbeeld vanwege asbestverwijdering of het plegen van groot onderhoud, dan is het raadzaam om een offerte aan te vragen waarmee je adviseur een gedeelte van deze kosten ten laste van de winst in 2022 kan brengen (voorziening vormen).

Aanvragen OVOB (BTW) , voorheen kleine ondernemersregeling:

Wanneer je beperkte omzet maakt in het jaar 2023 (minder dan 20.000 euro), dan kun je een vrijstelling aanvragen om geen BTW meer in rekening te hoeven brengen. Dit bespaart administratieve handelingen waaronder het doen van aangiften BTW. Je mag vervolgens ook geen BTW meer op jouw facturen vermelden!
Let op dat je je 4 weken vóór 31-12-2022 aanmeldt voor de OVOB bij de Belastingdienst!

Uitbetalen arbeidsbeloning meewerkende partner:

Wanneer je partner meewerkt in de onderneming, dan kun je hem/haar hiervoor belonen. Wanneer de beloning meer dan 5.000 euro per jaar bedraagt, mag deze beloning in mindering worden gebracht op je winst. Het verdient de voorkeur deze beloning schriftelijk vast te leggen én uit te betalen in het jaar (2022) zelf.

Aangaan investeringsverplichtingen (of juist uitstellen tot begin 2023):

Met een goede spreiding van je investeringen, kun je een hoger bedrag aan investeringsaftrek ten laste van je winst brengen. 2 jaren 50.000 euro investeren levert voor beide jaren een aftrekpost op van afgerond 16.000 euro. Als je in 1 jaar 100.000 euro investeert, krijg je slechts 1 keer deze aftrekpost.

Hierbij opgemerkt dat het ook belangrijk is de investeringen tegen het licht te houden als het gaat om het benutten van een eerder gevormde herinvesteringsreserve (HIR).
Wanneer je investeert in een energiezuinig of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, dien je binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting de EIA / MIA aan te vragen bij RVO.
Naar alle waarschijnlijkheid worden de EIA- en MIA-aftrekposten in 2023 hoger dan in 2022. Bespreek met je adviseur wat in jouw situatie het meest gunstig is.

Voor iedereen

Afweging: gebruik een gedeelte van de jubelton:

Zoals mijn collega Ruud Janssen 2 weken geleden in onze nieuwsbrief schreef wordt de jubelton (106.671) per 1 januari 2023 versoberd naar afgerond 27.000 euro en per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Wanneer je voor 31 december 2022 schriftelijk de schenking vastlegt én (bij voorkeur minimaal) € 6.000 per bank overmaakt, kun je in de loop van 2023 deze schenking aanvullen tot 106.671, waarbij je kind uiterlijk 31 december 2024 voor deze schenking een eigen woning moet aanschaffen. Door de vastlegging en overboeking per bank nu nog te regelen, behoud je de mogelijkheid om volgend jaar de jubelton nog volledig te benutten.

Aanvragen voorlopige aanslag IB/ZvW 2022 ter besparing van box 3 belasting:

Wanneer je op korte termijn een voorlopige aanslag aanvraagt en voor 31 december 2022 deze betaalt aan de Belastingdienst, daalt je vermogen in box 3. Afhankelijk van je eigen situatie wordt je vermogen belast o.b.v. het oude fictieve rendement in box 3 (4%) dan wel op basis van rechtsherstel box 3. De daadwerkelijk te besparen box 3 belasting is daarom niet aan te geven in deze blog, maar het bespaart altijd belasting.

Betaal je hypotheekrente (én aflossing) nog vóór 31 december 2022 (plus eventueel 6 maanden vooruitbetalen van de rente (en aflossing):

Je kunt hypotheekrente alleen in je aangifte inkomstenbelasting 2022 aftrekken wanneer je deze rente ook daadwerkelijk betaalt. De hypotheken die de laatste jaren zijn afgesloten moeten derhalve ook worden afgelost. Het verdient daarom de voorkeur om deze rente (en aflossing) voor 31 december 2022 te betalen zodat je de rente ook ten laste van je inkomen kan worden gebracht. In sommige situaties is het interessant om de rente voor de aankomende 6 maanden vooruit te betalen. Dan kun je een fiscaal voordeel halen omdat je in 2022 meer hypotheekrente kunt aftrekken (en in 2023 minder).

Overdrachtsbelasting stijgt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%:

Wanneer je voornemens bent om onroerend goed te kopen (niet zijnde een eigen woning die je zelf gaat bewonen), verdient het de voorkeur om dit onroerend goed nog voor 31 december 2022 via notariële akte te kopen. Je betaalt vanaf 1 januari 2023 immers 10,4% overdrachtsbelasting i.p.v. de huidige 8%. Tip: Schakel tijdig de notaris in omdat zij ook een steeds vollere agenda gaan krijgen bij het opstellen en passeren van notariële akten.

Schenk aandacht aan de huwelijkse voorwaarden:

Veelal dien je jaarlijks je overgespaard inkomen tussen beiden te verrekenen en gezamenlijk te kijken wie welke kosten van de huishouding moet betalen. Vaak gebeurt dit helaas niet met alle juridische (en fiscale) gevolgen van dien. Wanneer je geen waarde meer hecht aan de huwelijkse voorwaarden, lijkt het me verstandig om bij de notaris een wijziging door te voeren dat de huwelijkse voorwaarden niet meer van toepassing zijn. (Dit laatste kan naar mijn mening vaak ook begin 2023 plaatsvinden).

Voor BV/s / DGA's

Vorming voorziening voor groot onderhoud, asbestverwijdering, etc.:

Hiervoor verwijs ik naar bovenstaande uitleg (bij IB-ondernemers).

Hieronder nog enkele tips:

  • Los lening(en) aan je eigen BV af met privé gelden
  • Overweeg om in 2022 nog dividend uit te keren tegen het tarief van 26,9%
  • Beoordeel het gebruikelijk loon uit je eigen BV (plus onderbouwing)
  • Overweeg om je fiscale eenheid VPB per 1 januari 2023 te verbreken, zodat je voor iedere BV afzonderlijk gebruik kunt maken van het opstaptarief VPB (19% x € 200.000)
  • Overleg met je adviseur of alle onderlinge afspraken met je BV schriftelijk zijn vastgelegd en actueel zijn

 

Kunnen wij je helpen naar aanleiding van deze blog? Laat het weten. We kijken graag met je mee of er nog fiscale voordelen te behalen zijn!