Feiten en cijfers over coronaimpact

De coronaimpact is groot.

Hieronder een aantal cijfers en feiten over de impact tot nu toe.

De Koninklijke Metaalunie voorspelt dat de omzet van haar leden in het tweede kwartaal 21% lager zal zijn, ten opzichte van een jaar geleden. Ook in het derde kwartaal wordt een omzetdaling verwacht van ruim 20% ten opzichte van een jaar eerder. Sectoren die het lastig hebben? Verspanende industrie. Bedrijven die aan de bouw toeleveren, laten op dit moment nauwelijks omzetterugval zien.

• De bouw heeft in het eerste kwartaal een 9,1% hogere omzet gehaald dan een jaar eerder. Het blijkt dat bouwprojecten nog steeds onverminderd worden afgemaakt. Gezien het toegenomen aantal bouwvergunningen (+14% in het eerste kwartaal), zal de bouw vooralsnog niet zoveel hinder ondervinden van de coronacrisis.

• Het elektriciteitsverbruik ligt op dit moment alweer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In de eerste 3 weken na lockdown daalde het verbruik met ruim 20%. 35% van de stroomvraag, is afkomstig uit de industrie. De stroomafname hier is van korte duur geweest.

• Het aantal pinbetalingen is eveneens weer bijna terug op het ‘oude’ niveau. In de week tot 25 mei was de omzetwaarde van de pinbetalingen ‘slechts’ 7% lager dan een jaar eerder. In april was het nog een daling van 30%. Naast de heropening van veel winkels is er ook een verschuiving merkbaar van cashbetalingen naar pinbetalingen. De totale omzet zal dus in werkelijkheid iets lager zijn dan de genoemde 7%. Het feit dat we met z’n allen in de week van 25 mei 34% minder geld opnamen, verklaar dat in ieder geval.

• Een opmerkelijk hoge besmetting van coronagevallen in de vleesindustrie, heeft geleid tot tijdelijke sluiting van een groot aantal vleesverwerkende bedrijven. In Noord-Brabant kwam daar ook de sluiting en ruiming van een 6tal nertsenfokkerijen bij. Er wordt onderzocht op welke wijze deze infecties tot stand zijn gekomen.