Fiscale aandachtspunten in september 2023

Graag had ik jullie willen informeren over de nieuwe plannen voor belastingjaar 2024, maar hiervoor is het nog wat te vroeg. Ik kan jullie wel (nogmaals) wijzen op onze Prinsjesdag-plannen op 26 september a.s. 

Daarom focus ik me in dit nieuwsbericht op een afweging die in de maand september gemaakt dient te worden, namelijk: wil je de huidige eenmanszaak / VOF-aandeel fiscaal inbrengen in een Besloten Vennootschap? Als het gewenst is om de winst vanaf 1 januari 2023 in de BV te laten belasten, is het belangrijk om vóór 1 oktober a.s. een getekende intentieverklaring bij de Belastingdienst te registreren. Dan heeft u de mogelijkheid om later dit kalenderjaar te kiezen voor behoud van je eenmanszaak danwel een Besloten Vennootschap.

Beide vormen hebben zowel fiscaal als juridisch gezien grote verschillen. Onze adviseurs kunnen hier een goede uitleg over geven! Bel of mail hen voor vragen.

Ik beperk me voor dit artikel op het fiscale stuk.

In de eenmanszaak wordt de winst belast tegen een progressief tarief na fiscale faciliteiten (zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling) van ongeveer 32% (bij een winst van 100.000 euro). Wordt de winst in een BV belast, betaalt de BV hierover 19%. Waarbij opgemerkt dat de BV aan de aandeelhouder een zakelijk salaris dient te betalen, waarover inkomstenbelasting wordt geheven (tarief: ongeveer 37%).

Over het bedrag dat de BV overhoudt, na betaling van kosten (zoals salaris) en vennootschapsbelasting, dient ooit nog een extra IB-heffing te worden betaald, op het moment dat de winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder (thans 24,5% box 2).

Een korte rekensom (zie afbeelding hiernaast) maakt dit inzichtelijk:

Op korte termijn levert de BV een liquiditeitsvoordeel op van bijna 10.000 euro, maar op lange termijn is de belastingheffing slechts 500 euro lager.

Naarmate de winst hoger wordt stijgt het voordeel op korte termijn (bijvoorbeeld van 10.000 naar 16.000 euro bij een winst van 150.000), maar op lange termijn blijft er een klein belastingnadeel ontstaan (1.200 t.o.v. 500 in bovenstaand voorbeeld).

Ondanks een belastingnadeel op lange termijn, kan het toch een interessante optie zijn om de IB-onderneming in te wisselen voor een BV. Bijvoorbeeld vanwege aansprakelijkheid, bedrijfsoverdracht naar de toekomst toe en/of het liquiditeitsvoordeel op korte termijn. Omdat iedere situatie anders is, kan er geen algemene lijn worden getrokken vanaf welke winstverwachting een BV interessanter is dan een eenmanszaak. Verwacht je in 2023 een goed resultaat, of is het optimaliseren van uw bedrijfsstructuur belangrijk met het oog op toekomstige overdracht, schakel dan op korte termijn met een van de adviseurs van OOvB adviseurs en accountants, zodat in samenspraak een goede afweging kan worden gemaakt.