Fiscale tegemoetkomingen als gevolg van de coronacrisis

Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij, gaat toch overstag. Ook hij schrijft over de coronacrisis in de wekelijkse OOvB blog. Logisch eigenlijk, want de nieuwe regelingen en steunmaatregelen volgen elkaar in hard tempo op.

Hoewel ik deze blog niet wilde wijden aan de coronacrisis heb ik me er toch toe laten verleiden. Iedere dag is er vanuit Den Haag nieuws te melden over nieuwe tegemoetkomingen, regelingen om horeca ondernemers, contactberoepen en ZZP’ers door deze moeilijke tijd heen te helpen. In het nieuwsbericht van 24 april 2020 kunnen we de 6 nieuwe belastingmaatregelen lezen. Maar we zouden bijna vergeten dat iedereen te maken zou kunnen hebben met tegemoetkomingen die nu in het leven worden geroepen.

1. Gebruikelijk loon directeur grootaandeelhouder

Het gebruikelijk loon dat een BV/NV aan haar directeur grootaandeelhouder moet toekennen moet marktconform zijn. Als gevolg van de coronacrisis is het reëel te veronderstellen dat de omzet van de onderneming daalt. Het is nu goedgekeurd om het salaris overeenkomstig de omzetdaling te verlagen. Achteraf verlagen kan niet meer, dus let hiermee op “Eens verloond, blijft verloond.“ is een bekende uitspraak. Bij twijfel doe je er als BV dus verstandig aan om tijdelijk het salaris naar beneden toe bij te stellen. Achteraf bezien kan het salaris altijd weer worden gecorrigeerd door bijvoorbeeld in november/december extra salaris toe te kennen. Maar pas op, het kan niet zo zijn dat het salaris wordt verlaagd en dat de rekening-courant tussen de BV en de DGA oploopt omdat de DGA geld uit de onderneming aan zichzelf overboekt. Dan geldt deze goedkeuring niet (meer).

2. Zelfstandigenaftrek

Of de ondernemers die in 2020 mogelijk geen 1.225 uur per jaar voor hun eigen onderneming hebben (mogen) gewerkt. Bijvoorbeeld doordat de horeca onderneming verplicht gesloten moest worden en blijven, of vanwege het feit dat kappers niet hun dagelijkse werkzaamheden mogen uitvoeren. Hiervoor komt een tegemoetkoming. De vraag is echter in hoeverre dit een daadwerkelijke tegemoetkoming is, omdat de zelfstandigenaftrek (m.u.v. starters) wordt beperkt tot de daadwerkelijk gerealiseerde winst in 2020 en laat nu dit juist voor veel ondernemers een probleem zijn. Dan heeft de ondernemer er enkel in de toekomst profijt van, maar niet in 2020.

3. Werkkostenregeling

Verder wordt de fiscale ruimte voor de werkkostenregeling eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3%, o.a. om extra uitgaven te doen voor bijvoorbeeld een bloemetje ter ondersteuning van de werknemers. Hierbij is het de vraag of veel ondernemers hiertoe bereid zijn in een tijd waarin veel ondernemers spaarzaam zullen zijn in het doen van investeringen of uitgaven.

4. Fiscale coronareserve in aangiften VPB

Wanneer er een reële kans is dat in 2020 een verlies wordt geleden, komt er een mogelijkheid om dit verlies reeds in 2019 in mindering te brengen tot maximaal het bedrag dat er in 2019 aan winst wordt toegerekend. De exacte uitwerking hiervan zal nog volgen en kan van invloed zijn voor de reeds ingediende aangiften VPB 2019. Neem tijdig contact op met je bedrijfsadviseur om te kijken naar de mogelijkheden!

6. Eigenwoningschuld

Verder kan gedacht worden aan de aftrekbaarheid van de eigenwoningschuld als je tijdelijk niet aflost op de eigenwoningschuld, terwijl je hier op basis van de Wet IB 2001 wel toe verplicht wordt.

En dan zul je misschien denken: waarom wordt punt 5 overgeslagen? Om eerlijk te zijn: dit is een tegemoetkoming die mijn inziens niet direct verband houdt met de coronacrisis. Namelijk uitstel van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV. Deze regeling zou ingaan op 1-1-2022 om te ontmoedigen dat DGA’s meer dan € 500.000 lenen van hun eigen BV (uitgezonderd eigenwoningschulden). Mogelijk heeft het uitstel te maken met de drukke agenda’s van de medewerkers van het ministerie van financiën. Of is er uitstel gegeven omdat het niet reëel is te veronderstellen dat een BV in 2020 en/of 2021 dividend kan uitkeren omdat er geen winst wordt verwacht. Maar voor de DGA’s die dit betreft is het goed nieuws dat ze niet gelijktijdig zorgen hebben om de coronacrisis enerzijds en de fiscus anderzijds vanwege de fiscus die DGA versneld aanspoort om de rekening-courantschuld naar beneden toe te brengen. Dit laat onverlet dat dergelijke situaties zoveel mogelijk voorkomen dient te worden, dan wel gerepareerd binnen de fiscale en financiële mogelijkheden!

 

Voor meer informatie, neem een kijkje op de site van de Rijksoverheid of raadpleeg je bedrijfsadviseur.