Van uitstel komt (nog?) geen afstel!

Melding betalingsonmacht niet langer vereist

Rob Siroen, werkzaam bij de vestigingen Cuijk en Heesch waarschuwt de ondernemer in zijn blog dat uitstel van betaling niet gaat betekenen dat dit omgezet wordt naar afstel van betalingen. Voorheen was het melden van betalingsonmacht nog vereist, het gaf veel administratieve rompslomp.

Het coronavirus houdt Nederland in de greep. Met een intelligente lockdown wordt gepoogd de druk op de zorgsector beheersbaar te maken. Consequentie van deze intelligente lockdown is dat het sociale leven drastisch is ingeperkt. Waar het korte tijd geleden nog haast een vanzelfsprekendheid was een terrasje te bezoeken bij mooi weer, is dat nu onmogelijk. Logischerwijs heeft de genoemde lockdown gevolgen voor ondernemend Nederland. Als omzet wegvalt en de betalingsverplichtingen doorlopen, gaat het knellen.

Het “Team Rutte” heeft in korte tijd een boel maatregelen getroffen om de ondernemers die zwaar getroffen worden op enige wijze tegemoet komen. Voor een uitvoerige update verwijs ik naar het speciale coronadossier op onze website.

Uitstel van betaling

Een van de tegemoetkomingen van “Team Rutte” heeft betrekking op de betaling van belastingen. Het is mogelijk om voor een periode van 3 maanden uitstel van betaling te krijgen. Er kan uitstel worden verkregen via de website van de Belastingdienst met een online formulier en met behulp van uw DigiD-code. Schriftelijk uitstel aanvragen kan ook. Het uitstel geldt voor alle nieuwe belastingaanslagen. Er hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel aangevraagd te worden.

Als er boetes worden opgelegd door de Belastingdienst doordat de belasting niet op tijd wordt betaald, dan worden deze automatisch terug gedraaid als om uitstel van betaling wordt gevraagd. Uiteraard dient er wel aangifte gedaan te worden.

Er is nadrukkelijk sprake van een uitstelfaciliteit. Het is nog niet bekend op welke wijze de invordering zal gaan plaatsvinden na die 3 maanden.

Melding betalingsonmacht

Een bestuurder van een B.V. of Stichting moet tijdig bij de Belastingdienst en het pensioenfonds melden als er sprake is van betalingsonmacht. Zo is het voor de ontvanger van de Belastingdienst kenbaar dat sprake is van betalingsproblemen en kan de Belastingdienst, indien nodig, alsnog tijdig maatregelen treffen om tot inning van de belastingen over te gaan.

Als niet tijdig gemeld wordt, kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder. Een melding betalingsonmacht is tijdig indien deze binnen 14 dagen na de betaaldatum van de aanslag bij de Belastingdienst binnen is. Indien er sprake is van een niet tijdige betaling van bijvoorbeeld loonbelasting of omzetbelasting over het tijdvak februari 2020 (uiterste betaaldatum 31 maart 2020), dan is sprake van een tijdige melding betalingsonmacht indien deze uiterlijk 14 april 2020 bij de Belastingdienst binnen is.

Eerder merkte ik al op dat “Team Rutte” druk bezig is geweest om ondernemers in deze bizarre tijden hulp te bieden. De maatregel van het uitstel van betaling is een voorbeeld hiervan. Gelet op de huidige economische situatie, leidt het melden van betalingsonmacht tot administratieve ballast. Gelukkig is dan ook besloten dat een melding van betalingsonmacht niet langer noodzakelijk is als er verzocht is om uitstel van betaling.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust, ik beantwoord deze graag.