Gemeentes in de bres voor kleine ondernemer

Uit een rondgang van het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) bij gemeentes, blijkt dat een groot aantal gemeentes kleinere en middelgrote ondernemingen ondersteunt die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen.

Gemeentes in de bres voor kleine ondernemer

Gemeentes waren natuurlijk al in de weer om de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) uit te voeren. Nu deze regelingen niet meer van kracht zijn, blijkt echter dat gemeentes de ondersteunende rol blijven bieden als ondernemers in de knel komen vanwege de hoge energierekening.

Van de 344 gemeenten zijn er zo’n 180 die op dit moment hulp bieden in de vorm van kredietverlening, schuldsanering of gratis ondernemersadvies. In de meeste gevallen heeft een gemeente hier – zonder tussenkomst van de centrale overheid – een eigen noodfonds opgezet. Vanwege de bestaande structuren die ingericht waren ten tijde van de coronaondersteuning, kan meestal snel gehandeld worden.