Grote gevolgen bouw door afkeuren bouwvrijstelling vanwege stikstof

De bouwsector wordt opnieuw geconfronteerd met een fikse tegenvaller die te danken is aan de verscherpte stikstof maatregelen. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt, niet buiten beschouwing gelaten mag worden. De bouwvrijstelling die juist eerder was afgekondigd komt daarmee aan een eind.

De Raad van Staten oordeelt dat dit niet hetzelfde is als een totale bouwstop. Voorafgaand aan de opstart van een bouwproject zal nu bekeken en berekend dienen te worden hoeveel stikstof bij de realisatie van het bouwproject vrijkomt. Aangezien dergelijke berekeningen veel tijd kosten, zal dit automatisch gaan leiden tot enorme vertragingen, aldus de bouwsector. Om over de directe kosten nog maar te zwijgen.

Ook het kabinet is niet blij met deze uitspraak. Want, zoals minister Jetten aangeeft, leidt dit ook tot vertraging bij de realisatie van verduurzamingsprojecten, zoals de aanleg van windmolenparken of zonneparken. Hoe dubbel kan dit zijn.