Gepland verlof intrekken?

Janneke van Gaal, werkzaam bij de vestigingen Wanroij en Heesch schrijft in het juridisch artikel over de gevolgen van het coronavirus met betrekking tot aangevraagd verlof. Wordt het geoorloofd je, inmiddels verleende, verlof uit te stellen of in te trekken?

De aankomende meivakantie staat voor de deur en veel werknemers hebben hiervoor al enige tijd geleden verlof aangevraagd en verleend gekregen. Door het coronavirus is op vakantie gaan echter vrijwel onmogelijk en veel werknemers zullen hun vakantiedagen willen intrekken of verplaatsen naar een later tijdstip. Een werkgever is niet verplicht om een dergelijk verzoek in te willigen. Een werkgever mag zich op het standpunt stellen dat de werknemer het reeds aangevraagde verlof moet opnemen. Hierbij speelt de redelijkheid een grote rol.

Mocht de werkgever werkzaamheden hebben voor de werknemer, dan is het de vraag in hoeverre het redelijk is om niet in te gaan op het verzoek van de werknemer tot intrekking of verplaatsing van het verlof. Hetzelfde geldt voor de situatie dat de werknemer door opname van het reeds geplande verlof geen verlof meer over heeft om ‘echt’ op vakantie te gaan en geen mogelijkheid heeft om “op te laden” waarvoor vakantie bedoeld is. Mogelijk is er al vervanging geregeld of is er minder werk waardoor een werkgever er belang bij heeft dat werknemers hun geplande verlof ook daadwerkelijk opnemen. Daarnaast kan het zo zijn dat er later rooster-technische problemen ontstaan wanneer werknemers allemaal tegelijkertijd hun verlof dagen alsnog nog willen opnemen.

Wij adviseren werkgevers daarom om in overleg te treden met de werknemers die verlofdagen willen intrekken/verplaatsen. Probeer samen tot een redelijke oplossing te komen, waarin zowel de werkgever als de betreffende werknemer zich kan vinden (bijvoorbeeld het geplande verlof gedeeltelijk opnemen). Het zijn immers bijzondere tijden waarin van iedereen flexibiliteit wordt gevraagd.

Meer juridisch nieuws