Goedkoop geld drijft schulden alsmaar verder op

Sinds 2008, ten tijde van de financiële crisis, hebben centrale banken ontdekt dat het opkopen van staatsobligaties een effectieve manier is om het vertrouwen in economie in tact te houden.

Dezelfde bankiers maken zich op dit moment echter zorgen over de hoogte van de aandelenmarkten. Dankzij, of vanwege, de lage rentestanden zoeken beleggers massaal hun heil in de aandelenmarkten die, ondanks corona, tot ongekende hoogte stijgt.

Jerome Powell van de FED (de Centrale bank van de Verenigde Staten), zei onlangs niets te doen aan de licht oplopende rentestanden. De gedachte achter deze uitspraak is om de aandelenkoersen iets te temperen. Heel veel effect lijkt deze uitspraak niet te hebben. Kennelijk gaan de meeste beleggers uit van de gedachte dat een rentestijging funest is voor de economische groei, die juist nu nodig is. En dat banken er dus ook alles aan blijven doen om de rente laag te houden. Al leidt dat tot mogelijk prijsopdrijvende effecten.

Op dit moment lijkt ook de Europese Centrake Bank niet te stoppen en blijft ze staatsbligaties opkopen. Het bijkomende effect is dat de Euro relatief goedkoop blijft, wat op haar beurt een positief export effect heeft.